Mediation

SBM Advocaten en Mediators

Mediation is gericht op het oplossen van geschillen en problemen in onderling overleg. Partijen gaan onder begeleiding van een professionele mediator in gesprek om tot een oplossing te komen. Mediation kent grote voordelen ten opzichte van, en biedt meer mogelijkheden dan een juridische procedure.

Mediation
Onze mediators

Binnen ons kantoor zijn zowel Richard van den Brink en Marino Vossen gecertificeerd Legal Mediator.

ADR associate certified register mediator

Richard van den Brink is al meer dan 30 jaar actief in de advocatuur en geschillenbeslechting. Zijn waardevolle kennis en ervaring benut hij als mediator in met name het arbeidsrecht en business mediation. Hij treedt op bij geschillen op, of met betrekking tot de werkvloer en begeleidt onderhandelingen, binnen een onderneming of tussen meerdere ondernemingen. Richard is als MfN-Registermediator opgenomen in het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Tevens is hij als associate verbonden aan Schonewille & Schonewille Legal Mediation.

ADR associate certified register mediator

ADR associate certified register mediator

Marino Vossen is mediator in hart en nieren. Hij is als mediator actief in met name het arbeidsrecht en personen- en familierecht (gespecialiseerd). Marino is toegelaten tot het ADR Register en staat geregistreerd als ADR gecertificeerd register-mediator, ADR gecertificeerd register-onderhandelaar, ADR gecertificeerd register-arbiter en ADR gecertificeerd register-conflictcoach.

ADR associate certified register mediatorADR associate certified negotiatorADR associate certified register arbiterADR associate certified conflict coach

Onze werkwijze
Informatie, vragen en antwoorden
Kosten van mediation

Wij helpen u graag

Op zoek naar een mediator in de regio Utrecht?