Voornaamswijziging

mr. K. Schepers
mr. K. Schepers

Iedereen in Nederland heeft een voornaam en een achternaam. De gekregen voornaam wordt bij de geboorteaangifte vastgelegd in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind is geboren en kan nadien niet zomaar worden gewijzigd. Wat kan je doen indien je de voornaam die je bij je geboorte van je ouders hebt gekregen wilt wijzigen?

In dit artikel zal ik bespreken wanneer je de voornaam die je bij je geboorte hebt gekregen kunt wijzigen. En hoe de procedure tot voornaamswijziging er precies uitziet.

Wanneer kun je je voornaam wijzigen?

Een verzoek tot voornaamswijziging kan onder meer ingediend worden als bij de geboorteaangifte een onjuiste of onvolledige naam is opgegeven, als de verzoeker psychisch lijdt onder zijn of haar voornaam of als de voornaam niet meer passend is na bijvoorbeeld een geslachtsverandering.

De verzoeker moet een voldoende zwaarwichtig (persoonlijk) belang hebben bij de voornaamswijziging. Het is van belang dat het verzoek tot voornaamswijziging goed gemotiveerd wordt. De rechtbank zal de persoonlijke belangen van de verzoeker tot wijziging van zijn of haar voornaam afwegen tegen het belang van de staat bij onder meer een betrouwbare registratie van persoonsgegevens in het bevolkingsregister.

Er kan niet alleen gekozen worden voor een andere voornaam. Ook kan gedacht worden aan het toevoegen of laten vervallen van een tweede naam of derde voornaam.

Indien het de voornaamswijziging van een minderjarige betreft dient het verzoekschrift te worden ingediend door de ouders.

En hoe gaat dit in de praktijk in zijn werk?

Om je voornaam te kunnen wijzigen moet je een verzoek indienen bij de rechtbank. Hiervoor is een advocaat nodig. In het verzoekschrift dient goed toegelicht te worden waarom wijziging van de voornaam gewenst is.

Meestal vindt er na indiening van het verzoekschrift geen zitting plaats en doet de rechtbank (schriftelijk) uitspraak zonder dat de indiener van het verzoek tot naamswijziging door de rechtbank is gehoord. In sommige gevallen wenst de rechter een nadere mondelinge toelichting te ontvangen en zal er wel een zitting plaatsvinden.

De rechtbank wijst het verzoek af indien de verzoeker bij het verzoek tot voornaamswijziging geen gegronde reden heeft of de gewenste nieuwe voornaam ongepast of ongeoorloofd is.

Indien het verzoek door de rechtbank wordt toegewezen dan is de voornaam hiermee nog niet gewijzigd. De rechtbank zal de beschikking toesturen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand met het verzoek een latere vermelding toe te voegen aan de geboorteakte.

Indien u uw voornaam wilt wijzigen of hierover meer informatie wilt dan kunt u met mij contact opnemen.

 

Wet- en regelgeving is dynamisch en kan dus continu veranderen. Graag wijzen wij u er dan ook op dat onze columns mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus verouderd kunnen zijn. Heeft u vragen of een probleem waarvoor u rechtsbijstand wenst, neemt u dan gerust contact met ons op.