Verhuizen met een kind na een scheiding

mr. A.J. Begthel
mr. A.J. Begthel

Ouders hebben het gezamenlijk gezag over kinderen, die tijdens het huwelijk geboren zijn. Over kinderen die buiten een huwelijk geboren worden kunnen de ouders ook het gezamenlijk ouderlijk gezag hebben, als zij dit op hun gezamenlijk verzoek hebben laten vastleggen in het gezagsregister, dan wel door een uitspraak van de kinderrechter. Een onderdeel van het gezamenlijk ouderlijk gezag is de vereiste toestemming van de andere ouder, indien de ouder waar het kind zijn/haar hoofdverblijfplaats na een echtscheiding heeft, met het kind wil verhuizen. Daarbij maakt het niet uit of het de verhuizing enkele kilometers naar de andere kant van het land of zelfs naar het buitenland is: die toestemming van de andere ouder is vereist. Als die toestemming niet verleend wordt door de andere ouder, dan zal de ouder die wil verhuizen vervangende toestemming aan de rechter moeten vragen en verkrijgen alvorens de verhuizing plaats kan vinden. Uiteraard is het dan wel van belang over welke afstand er verhuist gaat worden. De rechter zal in zijn afweging namelijk veel belangen af moeten wegen en alle omstandigheden van het geval mee moeten nemen. De rechter zal zijn oordeel moeten toetsen aan een aantal door de Hoge Raad ontwikkelde criteria. Deze criteria zijn:

 • het recht en belang van de hoofdverzorger om te verhuizen en de vrijheid om zijn/haar
  leven opnieuw in te richten;
 • de noodzaak om te verhuizen;
 • de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
 • de door de hoofdverzorger geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de
  verhuizing voor de kinderen en de andere ouder te verzachten en/of te compenseren;
 • de verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg;
 • de rechten van de achterblijvende ouder en de kinderen op onverminderd contact met
  elkaar in hun vertrouwde omgeving;
 • de frequentie van het contact tussen de kinderen en de achterblijvende ouder voor en na de
  verhuizing;
 • de leeftijd van de kinderen, hun mening, en de mate waarin zij geworteld zijn in hun
  omgeving of juist gewend zijn aan verhuizingen;
 • de (extra) kosten van de omgang als gevolg van de verhuizing;
 • de mate waarin partijen in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg.

Dit is een hele rij aan criteria. Veel zaken stranden echter op het criterium “de noodzaak om te verhuizen”. Alhoewel veel mensen die een dergelijke verhuizing overwegen al gauw zullen vinden dat die verhuizing noodzakelijk is – de meeste mensen verhuizen immers niet voor de lol – blijkt dit in de rechtspraktijk een lastig criterium te zijn. Vaak wordt aangevoerd dat men bij de nieuwe partner wil gaan wonen of dat de nieuwe partner elders een baan heeft gevonden, dat het prettiger is om dichtbij familie te gaan wonen of meer van dit soort argumenten. Echter lang niet in alle gevallen geeft de rechter op die argumenten toestemming om te verhuizen. Het belang van het kind om dichtbij beide ouders te wonen (zeker in een situatie wanneer er sprake is van co-ouderschap of een uitgebreide zorgregeling) weegt wellicht zwaarder dan de door de hoofdverzorgende ouder aangevoerde argumenten. Natuurlijk wordt ook regelmatig wel toestemming gegeven om te verhuizen. In deze zaken zie je bijvoorbeeld dat de verzoekende ouder dakloos dreigt te raken in de omgeving bij de andere ouder of financieel in nood komt, indien de verhuizing geen doorgang heeft. Kortom: een verhuizing met een kind waarover u gezamenlijk gezag heeft met de andere ouder dient zeer goed voorbereid te worden en uiteraard is goed overleg met de andere ouder daarbij het uitgangspunt. Heeft u of uw ex-partner verhuisplannen en heeft u daar vragen over in het kader van het ouderlijk gezag, neemt u dan gerust contact op met ons kantoor zodat wij uw belangen in kaart kunnen brengen en u van gedegen juridisch advies kunnen voorzien.

 

Wet- en regelgeving is dynamisch en kan dus continu veranderen. Graag wijzen wij u er dan ook op dat onze columns mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus verouderd kunnen zijn. Heeft u vragen of een probleem waarvoor u rechtsbijstand wenst, neemt u dan gerust contact met ons kantoor op.