Van wie is de hond?

mr. K. Schepers
mr. K. Schepers

Bij het regelen van een echtscheiding komt veel kijken. Naast financiële afspraken en afspraken over de kinderen, kan ook er ook een gezinshond zijn waarover de (ex-)echtgenoten samen afspraken moeten maken.

Juridische kwalificatie hond

De wet bepaalt dat dieren geen zaken (dingen) zijn, maar dat de wettelijke regels, die betrekking hebben op zaken (dingen) wél op dieren van toepassing zijn. De wetgever bedoelt met deze bepaling te zeggen dat je een dier, net als een ding, kunt bezitten, kopen of verkopen, maar dat een dier een levend wezen is met gevoel en dat er rekening gehouden moet worden met de natuurlijke gedragingen en behoeften van een dier.

Wat betekent dit in de praktijk?

Indien partijen getrouwd zijn zonder het maken van huwelijkse voorwaarden, dan geldt dat de hond in het kader van de echtscheidingsprocedure onderdeel is van de te verdelen (beperkte) huwelijksgoederengemeenschap. De echtgenoten zijn in dat geval samen eigenaar van de hond en de hond dient - net als de woning, de inboedel, de auto en de kampeerspullen - te worden verdeeld.

Als de (ex-)echtgenoten de hond allebei na de scheiding bij hen willen houden en het hen niet lukt om samen afspraken te maken, kunnen zij de rechter vragen om te beslissen wie de hond na de scheiding mee mag nemen.

De rechter zal in zijn of haar overweging niet alleen de belangen van de (ex-)echtgenoten meenemen, maar ook de belangen van de hond. Zo zal de rechter in zijn of haar beslissing meenemen wie het beste voor de hond kan zorgen. Wie heeft er voldoende ruimte voor de hond? Wie is er voldoende thuis om voor de hond te zorgen? En wie heeft er voldoende inkomsten om de kosten van de hond te voldoen?

De (ex-)echtgenoot aan wie de hond niet wordt toegewezen, heeft recht op de helft van de geldelijke waarde van de hond.

Kan ik een omgangsregeling afdwingen voor mijn hond?

De wet biedt geen mogelijkheid om een omgangsregeling af te dwingen voor een huisdier. Een verzoek tot het vaststellen van een omgangsregeling met de hond van de (ex-)echtgenoot die de hond niet toegewezen krijgt, zal daarom hoogstwaarschijnlijk door de rechter worden afgewezen. Wel staat het (ex-)echtgenoten vrij om in goed onderling overleg samen een omgangsregeling op te stellen voor hun hond. Zij kunnen deze afspraak opnemen in een echtscheidingsconvenant. Dit is een overeenkomst waarin alle afspraken zijn vastgelegd, die de (ex-)echtgenoten samen hebben gemaakt over de gevolgen van hun echtscheiding. De (ex-)echtgenoten doen er verstandig aan om ook afspraken te maken over de verdeling van de kosten van de hond.

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen of wilt u meer weten over waar u allemaal aan moet denken bij het regelen van een echtscheiding? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Wet- en regelgeving is dynamisch en kan dus continu veranderen. Graag wijzen wij u er dan ook op dat onze columns mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus verouderd kunnen zijn. Heeft u vragen of een probleem waarvoor u rechtsbijstand wenst, neemt u dan gerust contact met ons op.