Ondernemingsrecht

beheer

SBM Advocaten is de ondernemingsrecht specialist uit de regio Utrecht. Vanuit Houten ondersteunen we het met name het MKB bij vraagstukken op het gebied van ondernemingsrecht. Zijn uw algemene voorwaarden wel up-to-date? Is alles goed geregeld bij de bedrijfsovername? Bent u aansprakelijk als een werknemer arbeidsongeschikt raakt tijdens het werk? Dit zijn allemaal vragen waar ons advocatenkantoor u bij kan ondersteunen.

 • Bedrijfsovernames
 • Contractenrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Algemene voorwaarden

Bedrijfsovernames

Er komt veel kijken bij een bedrijfsovername. Hoe zorgt u er bijvoorbeeld voor dat bij de overgang van de onderneming het personeel behouden blijft? Of, wie stelt u aansprakelijk wanneer de wederpartij een wanprestatie levert en bij wie legt u de claim neer voor een schadevergoeding? Door een advocaat van te voren in te schakelen voorkomt u problemen met aansprakelijkheid en garanties bij de verkoop van uw bedrijf. SBM advocaten ondersteunt de overname van MKB bedrijven en bij de verkoop van een familiebedrijf. Bij een verkoop worden vaak de volgende stappen gevolgd.

Geheimhoudingsverklaring

Om ervoor te zorgen dat vertrouwelijke informatie niet op straat komt te liggen, is een geheimhoudingsverklaring (of Non Disclosure Agreement)  van belang. In sommige gevallen wordt er een Memorandum of Understanding opsteld waarin de tijdslijnen van het proces worden beschreven. Daar zal dan een aparte bepaling in worden opgenomen over de geheimhouding.

Intentieverklaring

Om de onderhandelingen goed te laten verlopen, wordt er van te voren een intentieverklaring (Letter of Intent) op gesteld. Daarin wordt bepaald onder welke voorwaarden de onderhandelingen plaatsvinden. U kunt hierbij denken aan: wie de kosten voor Due Dillegence onderzoek op zich neemt, wat de deadline is voor sluiten van de overnameovereenkomst, en of de onderhandeling exclusief is.

Due Dilligence / Boekenonderzoek

Zodra de intentieverklaring is getekend, krijgt de koper de mogelijkheid om een Due Dilligence onderzoek uit te voeren. Daarbij wordt onderzoek gedaan naar de financiële, fiscale, commerciële en juridische gang van zaken bij het bedrijf dat te koop staat. De ondernemingsrecht advocaat kan hierbij ondersteunen om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld alle loonkosten van het personeel inzichtelijk worden gemaakt. Zodat niet achteraf blijkt dat werknemers een dertiende maand is beloofd zonder dat ergens in de boekhouding is opgenomen.

Op basis van het Due Dilligence onderzoek kunt u de onderhandeling beter ingaan. U weet dan bijvoorbeeld beter welke garanties u wilt hebben alvorens het bedrijf over te nemen.

Contract bedrijfsovername

In het contract voor de bedrijfsovername wordt vastgelegd wat er exact wordt overgenomen. Is dit alleen de activa of worden er ook activiteiten en personeel overgenomen? De advocaat zorgt ervoor dat de juiste garanties worden vastgelegd zodat u er zeker van bent dat er geen verrassingen zijn wanneer het bedrijf eenmaal is overgenomen.

Wat doen wij voor u?

SBM Advocaten heeft de kennis en daadkracht in huis om ervoor te zorgen dat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Wij denken met u mee als partner en we zorgen er altijd voor dat u voorbereid bent op alle vragen en eisen van de wederpartij.

Meer weten? Neem contact met ons op via 030-6353432


Contractenrecht

Als bedrijf sluit u verschillende contacten af (bv. een overeenkomst van arbeid / opdracht, distributieovereenkomst of aandelencontract). Onze ondernemingsrecht advocaten bieden ondersteuning bij verschillende vraagstukken. De vraagstukken die we veel tegenkomen zijn:

 • Opstellen contract
 • Totstandkoming overeenkomst (aanbod, aanvaarding, mondeling, schriftelijk, etc.)
 • Niet nakoming (wanprestatie)
 • Beëindiging overeenkomst (opzeggen, ontbinden, vernietigen)
 • Aansprakelijkheid
 • Ingebrekestelling, verzuim
 • Schadevergoeding
 • Onrechtmatige daad
 • Wilsgebreken

Meer weten? Neem contact met ons op via 030-6353432


Aansprakelijkheidsrecht

Wilt u een bedrijf aansprakelijk stellen voor schade die u heeft geleden of het niet nakomen van gemaakte afspraken? Dan kunnen onze aansprakelijkheidsrecht advocaten u ondersteunen. Wij zorgen ervoor dat krijgt waar u recht op heeft en houden daarbij rekening met al uw belangen.

Algemene Voorwaarden

Het opstellen van algemene voorwaarden is een van de belangrijkste zaken om goed te regelen wanneer u een bedrijf start. De Kamer van Koophandel noemt dit niet voor niets in het stappenplan. Wellicht denkt u deze over te kunnen nemen van een concurrent of bevriende ondernemer, maar dat kan u later veel geld kosten. Denk bijvoorbeeld aan omgang met leveranciers en klanten of het verdienmodel dat u hanteert. Zorg ervoor dat u een goed beeld hebt van uw onderneming en de actviteiten zodat de algemene voorwaarden dekkend zijn.

Ons advocatenkantoor zorgt ervoor dat u niks mist en altijd goed ingedekt bent in het geval van een geschil.

Meer weten? Neem contact met ons op via 030-6353432

Laatste artikelen over ondernemingsrecht: