Mediation

beheer

Mediation is gericht op het oplossen van geschillen en problemen. Partijen gaan onder begeleiding van een professionele mediator in gesprek om tot een oplossing te komen. Mediation kent grote voordelen en biedt meer mogelijkheden dan een juridische procedure.  

Onze mediators

Binnen ons kantoor zijn advocaten mr. M.R. Vossen (Marino) en mr. R. van den Brink (Richard) gecertificeerd Legal Mediator. 

MR Vossen KL    Marino Vossen is mediator in hart en nieren. Hij is als mediator actief in met name het arbeidsrecht en personen- en familierecht (gespecialiseerd). Marino is toegelaten tot het ADR Register en staat geregistreerd als ADR gecertificeerd register-mediator, ADR gecertificeerd register-onderhandelaar, ADR gecertificeerd register-arbiter en ADR gecertificeerd register-conflictcoach.
ADR associate certified register mediatorADR associate certified negotiatorADR associate certified register arbiterADR associate certified conflict coach 

 R van den Brink KL   Richard van den Brink is al meer dan 30 jaar actief in de advocatuur en geschillenbeslechting. Zijn waardevolle kennis en ervaring benut hij als mediator in met name het arbeidsrecht en business mediation. Hij treedt op bij geschillen op of met betrekking tot werkvloer en begeleidt onderhandelingen, binnen een onderneming of tussen meerdere ondernemingen. Richard is als MfN-Registermediator opgenomen in het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Tevens is hij als associate verbonden aan Schonewille & Schonewille Legal Mediation


Onze werkwijze 

Heeft u een conflict met één of meer partijen en wenst u dit conflict door middel van mediation op te lossen, neemt u dan contact met ons op. Indien alle partijen bereid zijn om aan mediation deel te nemen, bieden wij u een (vrijblijvende) intake aan. Dit is een eerste gesprek om te inventariseren wat het conflict is en of mediation daarvoor een geschikte methode is. Daarnaast worden partijen geïnformeerd over het verdere traject en wat er van hen verwacht wordt. Aan het einde van de intake kunnen partijen aangeven of zij met mediation willen starten.
Als alle partijen bereidwillig zijn, ontvangen zij een mediationovereenkomst. Tevens wordt er een afspraak gepland voor de eerste mediationbijeenkomst. Bij aanvang van deze bijeenkomst wordt de mediationovereenkomst nogmaals doorgenomen en ondertekend, waarna de mediation kan starten. 

Informatie, vragen en antwoorden

Wat houdt mediation nu precies in? Is mijn zaak wel geschikt voor mediation? Wat wordt van mij verwacht en wat kan ik van de mediator verwachten? Wat als we er niet uitkomen? Deze en andere vragen hebben wij overzichtelijk voor u op een rij gezet en beantwoord. 

Kosten van mediation

Wij bieden een eerste vrijblijvende intake van 30 minuten aan. Hieraan zijn dus geen kosten verbonden. Voor de verdere werkzaamheden geldt een uurtarief vanaf € 185,-- (exclusief BTW). Het exacte uurtarief kan verschillen per soort zaak. Het uitgangspunt is dat partijen de kosten gezamenlijk betalen (bij twee partijen: ieder de helft, bij drie partijen, ieder 1/3 deel, enz.). Indien gewenst, kunnen partijen hierover ook andere afspraken maken. 

Wij werken niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand / toevoeging. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met de Raad voor Rechtsbijstand of het Juridisch Loket.  

Meer weten? Neem contact met ons op via 030-6353432