Huurrecht

beheer

Het huurrecht bestaat uit diverse onderdelen. De meest voorkomende geschillen hebben betrekking op de huur/verhuur van kantoorruimte en van woonruimte. Het kan echter ook gaan om overige bedrijfsruimte (zoals het huren van een werkplek dat niet voor het publiek toegankelijk is). Daarnaast ziet het huurrecht op bijvoorbeeld de huur/verhuur van voertuigen, machines/werktuigen, enzovoorts. Onze advocaten beschikken over kennis en ervaring op deze rechtsgebieden. Wij kunnen u onder meer bijstaan in zaken zoals:

  • Aangaan, wijzigen en beëindigen van een huurovereenkomst
  • Ontbinding
  • Huurbescherming (woonruimte)
  • Huurprijswijzigingen
  • Achterstallig onderhoud en vervangende huurruimte
  • Gebreken en herstel
  • Geschillen inzake goed huurderschap / goed verhuurderschap
  • Wijziging van huurvoorwaarden

Meer informatie? Neem contact met ons op 030-6353432

Laatste artikelen over huurrecht: