Bestuursrecht

beheer

Het bestuursrecht is een onderdeel van het publiekrecht (regels die gelden tussen de overheid en burgers). In het bestuursrecht gaat het vaak om besluiten van de overheid, zoals besluiten van gemeentes en provincies. Het kan ook gaan om handhaving, beleidsvorming, ruimtelijke ordening, enzovoorts. Ook het ambtenarenrecht valt onder het bestuursrecht.

In het bestuursrecht kunt u te maken krijgen met een overheidsinstelling met geruime kennis ervaring. Het is daarom niet alleen prettig maar ook erg verstandig om u goed te laten adviseren en/of bijstaan wanneer u met de overheid te maken krijgt.

Bij ons kantoor kunt u onder meer terecht voor advies en bijstand op het gebied van:

 • Agrarisch recht
 • Ambtenarenrecht
 • Milieurecht
 • Omgevingsrecht
 • Ruimtelijke ordening
 • Verlening/weigering van vergunningen
 • Bestemmingsplannen
 • Dwangsom, bestuursdwang, bestuurlijke boetes
 • Nadeelcompensatie
 • Exploitatievergunningen
 • Onrechtmatige overheidsdaad
 • Projectontwikkeling
 • Lucht-, bodem- en/of waterverontreiniging
 • Onteigening
 • planschade

Onze advocaat Waldemar van Slagmaat is gespecialiseerd in bestuursrechtelijke zaken. Doordat hij tevens een opleiding op het gebied van landbouw en milieu heeft gevolgd en gedurende 10 jaar als beleidsmedewerker milieuzaken bij heet Landbouwschap heeft gewerkt, beschikt hij over een bijzonder waardevolle mix van kennis en ervaring.

Laatste artikelen over bestuursrecht: