arbeidsrecht en ontslagzaken

beheer

Wanneer u een arbeidsovereenkomst sluit krijgt u te maken met arbeidsrecht. Het kan dan voorkomen dat u te maken krijgen met een arbeidsgeschil of met een andere kwestie op het gebied van:

 • ontslag (al dan niet op staande voet)
 • beëindiging met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst)
 • inkrimping, reorganisatie, afvloeiingsregelingen
 • ontslagvergoeding (transitievergoeding en kantonrechtersformule)
 • ontslagprocedure bij de kantonrechter of via UWV WERKbedrijf
 • winstdelings- en optieregeling
 • salaris en overige emolumenten
 • arbeidsvoorwaarden
 • concurrentiebeding en/of relatiebeding (al dan niet met boetebeding)
 • tussentijdse wijziging van de arbeidsovereenkomst
 • aanzegverplichting
 • arbeidsovereenkomst voor de duur van een project


Gratis quickscan van uw vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst wordt in het arbeidsrecht veelvuldig gebruikt voor de beëindiging van een dienstverband en het vastleggen van de afspraken daaromtrent. Krijgt u als werknemer een voorstel voor een vaststellingsovereenkomst? Stuur deze op voor een quickscan door één van onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten. U moet er immers op kunnen vertrouwen dat alle wet- en regelgeving in acht is genomen en dat u ten minste krijgt waar u recht op heeft. Verder is het belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst er niet aan in de weg staat om bijvoorbeeld een WW-uitkering aan te vragen.

Naast de quickscan kan ook door een van onze advocaten worden ingeschat of er op onderdelen een verbeterd resultaat kan worden bereikt. In dat geval kunnen wij voor u onderhandelen en maken we afspraken over de kosten.

Wilt u een kosteloze quickscan van uw vaststellingsovereenkomst, stuur deze dan aan ons toe (info@sbmadvocaten.nl) en neem contact met ons op.  


(Onterecht) Ontslag op staande voet

Wanneer een werknemer op staande voet wordt ontslagen dient er een dringende reden te zijn. Welke aan de werknemer medegedeeld moet zijn. Zowel voor een werknemer als voor een werkgever heeft dit gevolgen. De werknemer kan het ontslag aanvechten wanneer dit ten onrechte is gegeven. Voor werkgevers is het belangrijk dat men zich aan de diverse spelregels houdt. Neemt u vooral zo tijdig mogelijk contact op met een gespecialiseerde advocaat en voorkom dat u voor onaangename verrassingen komt te staan. Door het tijdig inschakelen van de juiste hulp kan een hoop leed worden voorkomen.  


Ontslagvergoeding / transitievergoeding

Wordt u ontslagen of gaat u een werknemer ontslaan? Dan kan het zijn dat de werknemer recht heeft op een vergoeding. Voorheen werd de ontslagvergoeding berekend aan de hand van de kantonrechtersformule, tegenwoordig hebben we (ook) te maken met de zogenaamde transitievergoeding. Of de werknemer hier recht op heeft en hoe hoog deze vergoeding is, is afhankelijk van verschillende factoren. Onze ontslagrecht advocaten adviseren en begeleiden zowel werknemers als werkgevers bij dergelijke trajecten.


Ontslag met wederzijds goedvinden

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden, zijn de werkgever en werknemer het eens geworden over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Daarmee is echter nog niet alles direct geregeld. Vooral als werkgever dient u het ontslag goed vast te leggen zodat de werknemer later niet terug kan komen met de boodschap dat hij door u werd overvallen met de boodschap en alsnog een ontslagvergoeding eist.

Meer informatie? Neem contact met ons op 030-6353432


(Collectief) ontslag om bedrijfseconomische redenen

Als er een grote groep werknemers om bedrijfseconomische redenen wordt ontslagen, kan het gaan om een collectief ontslag. Er is sprake van collectief ontslag als de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) van toepassing is.

Mocht u als werkgever om bedrijfseconomische redenen (bv. slechte financiële situatie, structurele werk- of omzetvermindering of technologische veranderingen) werknemers willen ontslaan dan is het raadzaam hier goede begeleiding bij te hebben. U dient namelijk een UWV verzoek in te dienen voor het ontslag van uw personeel. Wanneer het UWV hier geen toestemming voor geeft, kan dit leiden tot faillissement. SBM Advocaten weet precies hoe de aanvraag gedaan moet worden en hoe het afspiegelingsbeginsel toegepast dient te worden. Zo weet u zeker dat u zich aan alle regels houdt en dat u niet voor verrassingen komt te staan.


Concurrentiebeding / Relatiebeding

Een concurrentiebeding (ook wel: non-concurrentiebeding of niet-concurrentiebeding) is een bepaling in een overeenkomst waarbij een partij zich verplicht de andere partij geen concurrentie aan te doen, noch in loondienst noch als zelfstandige. Zo'n beding komt vaak voor bij de verkoop van een onderneming, en in de arbeidscontracten van werknemers. De gedachte achter het beding is dat het niet eerlijk tegenover de werkgever zou zijn wanneer een werknemer bepaalde via het bedrijf verkregen kennis (die dus eigenlijk "van het bedrijf" is) gebruikt om tegen datzelfde bedrijf te concurreren. Hetzelfde idee geldt bij overnames: het zou oneerlijk zijn wanneer het overnemende bedrijf veel geld betaalt voor een onderneming waarna de verkoper een nieuwe concurrerende onderneming start.

SBM Advocaten adviseert werkgevers en werknemers over dit onderwerp. Als werknemer wilt u mogelijk bij de concurrent gaan werken, maar de werkgever houdt u aan het concurrentiebeding. Wij kunnen u adviseren over de beste stappen die u kunt zetten om de overgang zonder problemen te laten verlopen. Als werkgever wilt u niet dat uw werknemer zomaar bij de concurrent gaat werken of wellicht wilt u de voorwaarden van het concurrentiebeding wijzigen. Ook u adviseren we over jurische stappen of financiële claims die u bij de werknemer neer wilt leggen.


Arbeidsovereenkomsten

Wilt u wijzigingen aanbrengen in bestaande arbeidsovereenkomsten, dan zal u als werkgever zorgvuldig te werk moeten gaan. Als u dit niet doet kan het contract ongeldig worden verklaard en dat kan grote financiële gevolgen hebben. Met onze ervaring zorgen we voor de beste begeleiding en krijgt u het beste advies voor uw situatie.

Meer informatie? Neem contact met ons op 030-6353432

Laatste artikelen over arbeidsrecht: