Kan ik de kinderalimentatie wijzigen?

mr. K. Schepers
mr. K. Schepers

Indien partijen uit elkaar gaan, dienen zij afspraken te maken over de verdeling van de kosten van de kinderen (kinderalimentatie).

De tussen partijen afgesproken kinderalimentatie kan worden vastgelegd in een ouderschapsplan of echtscheidingsconvenant. Indien het de ouders niet lukt om hierover samen, al dan niet met behulp van een mediator of advocaat, afspraken te maken, kan één van de ouders de rechtbank verzoeken om de kinderalimentatie vast te stellen.

Bij het vaststellen van de te betalen kinderalimentatie wordt uitgegaan van de feiten en omstandigheden op dat moment. Dit gebeurt aan de hand van o.a. het inkomen van beide ouders.
In de alimentatiebeschikking van de rechtbank (dan wel in het ouderschapsplan of echtscheidingsconvenant) is opgenomen welke ouder welk deel van de kosten van het kind voor zijn of haar rekening moet nemen.

Wijzigingsgronden

Het kan natuurlijk voorkomen dat zich na het wijzen van een alimentatiebeschikking of na het opstellen van het ouderschapsplan of convenant één of meerder wijzigingen voordoen, welke van invloed zijn op het betalen van de kinderalimentatie, zoals bijvoorbeeld het verliezen van een baan, het wijzigen van de omgangsregeling of het krijgen van een kindje met een nieuwe partner.

Wijzigen kinderalimentatie

Indien sprake is van een wijziging van omstandigheden zoals hiervoor genoemd, kan de kinderalimentatie worden gewijzigd.

De ouders kunnen in goed onderling overleg nieuwe afspraken maken. Het is wel verstandig om een alimentatieberekening te laten opstellen door een advocaat of andere specialist. Als de ouders er samen niet uitkomen, dan kunnen partijen samen in gesprek gaan met een mediator. Komen de ouders er dan nog niet uit, dan kan één van hen de rechtbank verzoeken om de kinderalimentatie te wijzigen.

Wel is voorzichtigheid geboden bij een wijziging van de kinderalimentatie zonder rechter en zonder advocaat. Er ligt immers nog steeds een rechterlijke uitspraak met daarin het oude alimentatiebedrag. Deze rechterlijke beschikking heeft executoriale kracht. Het is daarom verstandig om de afspraken die de ouders zelf maken goed vast te leggen, zodat zo nodig kan worden aangetoond dat de oude alimentatiebeschikking van de rechtbank achterhaald is. 

Wilt u bekijken of u in uw situatie wellicht om verhoging of verlaging van de kinderalimentatie kunt vragen? SBM Advocaten kan u hierover adviseren. Neem gerust even contact met ons op.

 

Wet- en regelgeving is dynamisch en kan dus continu veranderen. Graag wijzen wij u er dan ook op dat onze columns mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus verouderd kunnen zijn. Heeft u vragen of een probleem waarvoor u rechtsbijstand wenst, neemt u dan gerust contact met ons op.