Incasseren van geldvorderingen

mr. C. van der Mark
mr. C. van der Mark

Voor ondernemingen is goed debiteurenbeheer van levensbelang. Indien er namelijk te veel facturen onbetaald gelaten worden heeft dat natuurlijk gevolgen voor de cashflow. Uiteindelijk kan dat zelfs grote gevolgen voor de levensvatbaarheid hebben met soms zelfs een onnodig faillissement tot gevolg. Wij kunnen u, als ondernemer, kosteloos een debiteurenbeleid met voorbeeld brieven aanleveren.


Indien een debiteur, ondanks betalingsverzoeken en aanmaningen, één of meerdere facturen toch onbetaald laat kunnen wij voor u tot incasso ervan overgaan. Het is advocaten daarbij niet toegestaan om op basis van no cure, no pay te werken, maar ons kantoor biedt scherpe incassotarieven aan.

Wij adviseren ondernemers daarbij uiteraard over de eventuele beslagmogelijkheden, het uitoefenen van een retentierecht etc. Zo kan er bijvoorbeeld, ook al is er nog geen gerechtelijke uitspraak, zogeheten bewarend beslag worden gelegd, onder andere op bankrekeningen, onroerend goed, auto’s etc. In een aantal gevallen wordt er na beslaglegging direct al betaald en is de kwestie snel afgewikkeld. Zo niet, dan wordt er uiteraard verder geprocedeerd en na een veroordelend vonnis tot executie van de uitspraak overgegaan.

Ook in het geval dat de debiteur in het buitenland is gevestigd kunnen wij voor u de incasso ter hand nemen. Los van het feit dat wij intensief samenwerken met advocaten in andere landen is sinds 18 januari 2017 een verordening in werking getreden, die de incasso van buitenlandse vorderingen faciliteert. Deze verordening heet de European Accounts Preservation Order (EAPO). Door deze verordening kan door middel van een standaardformulier aan de Nederlandse rechter een verzoek worden gedaan om bewarend beslag (ook wel conservatoir beslag genoemd) te mogen leggen op bankrekeningen in een Europese lidstaat. Het moet dan wel gaan om internationale (grensoverschrijdende) geldvorderingen in burgerlijke en handelszaken. Met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk en Denemarken geldt deze verordening niet. Oftewel, indien bijvoorbeeld een in Frankrijk gevestigde debiteur aangaande een handelszaak met een Nederlandse onderneming in Frankrijk een bankrekening heeft, dan is deze verordening van toepassing. De spoedeisendheid om beslag te leggen moet dan wel voldoende aangetoond worden. Indien de toestemming tot het leggen van beslag door de rechter wordt verleend, moet binnen een korte tijd (binnen 14 tot 30 dagen na die toestemming de gerechtelijke procedure worden gestart. Voordeel is dat de zaak op grond van een andere Europese regeling aanhangig kan worden gemaakt in het land van de schuldeiser, in het geval van het voorbeeld dus Nederland. Soms wordt zekerheid gevraagd voor het geval dat de beslaglegging onterecht zou zijn. Dit betekent dat een partij die beslag wil leggen dan bijvoorbeeld een bankgarantie dient af te geven voor het geval de vorderingen en daarmee de beslaglegging onterecht zou zijn.

Er zijn genoeg ondernemers die het erbij laten zitten indien een buitenlandse debiteur niet betaalt. Dit is dus niet nodig. Er moet natuurlijk wel altijd een kosten-baten afweging worden gemaakt, maar incasseren in het buitenland is zeer goed mogelijk. Wij weten voor u de weg!

Wet- en regelgeving is dynamisch en kan dus continu veranderen. Graag wijzen wij u er dan ook op dat onze columns mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus verouderd kunnen zijn. Heeft u vragen of een probleem waarvoor u rechtsbijstand wenst, neemt u dan gerust contact met ons op.