Het ontslagrecht wordt versoepeld, de ontslagvergoeding versobert

mr. R van den Brink
mr. R van den Brink

In 2015 werd de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. De wet zou flexwerkers sneller aan een vaste baan helpen, zo was de bedoeling. Daarnaast was het doel om het ontslagrecht voor werkgevers eenvoudiger te maken. Deze doelstellingen lijken niet te zijn gehaald. Sterker nog: er wordt door werkgevers juist minder vaak een vast dienstverband aangeboden. Eén van de sinds 2015 duidelijk merkbare gevolgen is ook dat de rechter minder snel tot ontbinding (beëindiging) van een arbeidsovereenkomst overgaat.Dit heeft alles te maken met de eisen die de wet vanaf 2015 aan een ontslag door de rechter stelt. Zo zijn er nu slechts enkele limitatief opgesomde ontslaggronden met diverse aanvullende vereisten waar een werkgever aan moet voldoen, wil de kantonrechter tot ontbinding overgaan. Zo moet een werkgever nu volledig voldoen aan één ontslaggrond en de andere eisen die de wet bij die ontslaggrond stelt. Dit wordt nu gewijzigd. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wordt namelijk per 1 januari 2020 van kracht. Deze wet heeft onder meer gevolgen voor het ontslagrecht.


 

De voorwaarden om een werknemer te kunnen ontslaan worden soepeler. Het kan echter wel duurder worden. Met de WAB komt er namelijk een nieuwe ontslaggrond, ook wel de cumulatiegrond of combinatiegrond genoemd. Met toepassing van deze ontslaggrond kan een werknemer vanaf
1 januari a.s. ook worden ontslagen als er geen sprake is van één ‘voldragen’ ontslaggrond (er is bijvoorbeeld geen goed opgebouwd dossier waaruit het disfunctioneren van de werknemer blijkt), maar wel van een voldragen combinatie van ontslaggronden (de werknemer functioneert bijvoorbeeld deels niet goed en er is deels sprake van een verstoring van de relatie tussen werkgever en werknemer). Het moet overigens wel gaan om de combinatie van ontslaggronden waarvoor de weg naar de kantonrechter is aangewezen. Een combinatie van een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (waarvoor een werkgever bij het UWV moet zijn) kan niet worden gecombineerd met een ontslag wegens verstoorde verhoudingen (waarvoor de werkgever bij de kantonrechter moet zijn). Als een werkgever gebruik maakt van die cumulatiegrond, dan kan de kantonrechter, naast de reguliere transitievergoeding (dit is de wettelijke ontslagvergoeding), deze transitievergoeding met 50% verhogen als hij tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst overgaat. Het is natuurlijk afwachten hoe rechters na 1 januari a.s. met deze cumulatiegrond en de mogelijkheid tot verhoging van de ontslagvergoeding zullen omgaan.

Ook de wijze van de berekening van de transitievergoeding wordt anders. Op dit moment heeft de werknemer pas recht op deze wettelijke ontslagvergoeding als zijn arbeidsovereenkomst minimaal 2 jaar duurt. Vanaf 1 januari a.s. heeft de werknemer door de invoering van de WAB vanaf zijn eerste werkdag recht op een transitievergoeding; dus ook als de werknemer tijdens de proeftijd wordt ontslagen.

Vanaf 1 januari a.s. bedraagt de transitievergoeding 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Dit betekent dat de ruimere transitievergoeding voor werknemers met een dienstverband van langer dan 10 jaar komt te vervallen. Naast deze wijzigingen zal per 1 januari 2020 ook de regeling komen te vervallen die geldt voor een ruimere transitievergoeding voor oudere werknemers (nu nog 1 volledig maandsalaris per gewerkt jaar voor werknemers van 50 jaar of ouder met een dienstverband van 10 jaar of langer) en de lagere transitievergoeding voor kleine werkgevers. Dit is dus een duidelijke versobering. Het wordt voor iedereen dus 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Het voorgaande is ook de reden dat het er op lijkt dat veel werkgevers wachten tot na 1 januari a.s. met de beëindiging van arbeidsovereenkomsten met oudere werknemers met een lang dienstverband.

Heeft u als werkgever of werknemer vragen over de wijzigingen met ingang van 1 januari a.s. neem dan gerust contact met mij op.

 

Wet- en regelgeving is dynamisch en kan dus continu veranderen. Graag wijzen wij u er dan ook op dat onze columns mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus verouderd kunnen zijn. Heeft u vragen of een probleem waarvoor u rechtsbijstand wenst, neemt u dan gerust contact met ons op.