Echtscheidingsmediation: Uit elkaar met goede afspraken

mr. A.J. Begthel
mr. A.J. Begthel

Allereerst wil ik van de gelegenheid gebruik maken om u allen een voorspoedig 2021 te wensen. Hopelijk kunnen we op redelijk korte termijn weer meer ondernemen en worden de zorgen om het Coronavirus minder.

De ervaring leert dat januari niet alleen de maand van de nieuwjaarswensen en dieet/stoppen met roken voornemens is, maar dat in deze maand ook relatief veel echtscheidingen worden gestart. Een echtscheiding vraagt veel van mensen en het is een emotioneel proces, waarbij het erg belangrijk is dat je daarin goed begeleid wordt. Zeker als er minderjarige kinderen bij betrokken zijn is het van belang om te beseffen dat je relatie als partners stopt, maar je relatie als ouders blijft bestaan. In een echtscheidingsmediation ga je samen met de mediator het gehele echtscheidingsproces door en wordt er een convenant en - indien van toepassing – een ouderschapsplan opgesteld, waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd. Een mediator is er voor beide partners en is onafhankelijk. Een mediator neemt ook geen beslissingen, dat doen jullie zelf, maar de mediator informeert en begeleidt jullie bij het maken van beslissingen. Op internet zijn veel mediators te vinden, veelal zijn dit geen advocaat-mediators. Een echtscheiding moet echter door de rechtbank uitgesproken worden en een verzoekschrift tot echtscheiding kan enkel door een advocaat bij de rechtbank ingediend worden. Als je voor een advocaat-mediator kiest, kan het gehele proces door dezelfde persoon afgehandeld worden. Daarnaast is een advocaat-medatior, die aangesloten is bij de Vereniging voor Familierecht advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) een ervaren familierechtadvocaat en heeft deze een gedegen specialisatieopleiding genoten en beschikt zodoende over de benodigde juridische inhoudelijke kennis.

Tijdens de mediation zal eerst worden stilgestaan bij het besluit om tot echtscheiding over te gaan. Het is erg belangrijk dat beide partners dit besluit goed begrijpen omdat dit anders als een blok tijdens het gehele scheidingsproces tussen jullie in kan blijven staan, hetgeen het maken van gedegen afspraken belemmert. Bij het maken van de afspraken wordt door de mediator steeds goed in de gaten gehouden of dit door jullie allebei gedragen wordt en of de beslissingen niet uit een bepaalde emotie zoals schuldgevoel of boosheid gemaakt worden. Immers is het van groot belang dat jullie ook na een aantal jaren nog steeds achter de tijdens de echtscheiding gemaakt afspraken staan. 

Indien er minderjarige kinderen bij betrokken zijn, zal er een ouderschapsplan gemaakt moeten worden. Daarin worden afspraken vastgelegd hoe jullie als gescheiden ouders met de zorg voor jullie kinderen om zullen gaan en dat is niet alleen het opstellen van een schema waarin de tijden zijn opgenomen bij welke ouder de kinderen verblijven. Er worden ook afspraken gemaakt over de wijze van omgang met elkaar als ex-partners op momenten als bijvoorbeeld bij een musical op school of bij verjaardagen enz. Ook de (verschillende) opvoedstijlen van ouders worden besproken tijdens de mediation en hoe daar na de scheiding mee om te gaan. Tot slot worden ook afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten van de kinderen.

Verder komen uiteraard alle onderwerpen aan bod die bij een scheiding van belang zijn, zoals het verdelen van de huwelijksgoederengemeenschap of het afwikkelen van de huwelijkse voorwaarden, indien die zijn gemaakt. De vraag of er sprake moet zijn van partneralimentatie en zo ja, hoe hoog die is en hoe lang die betaald zal worden, komt ook aan de orde. De mediator werkt samen met de partners oplossingsgericht naar een convenant en – indien aan de orde – een ouderschapsplan toe. Gebleken is dat indien de verstandhouding tussen partners goed is, er beter naar een oplossing gewerkt kan worden, die dan ook beter gedragen wordt door die partners. Op die manier wordt er toegewerkt naar een nieuwe toekomst. Bijkomend voordeel van mediation is dat de kosten van de mediator tussen de partners gedeeld kunnen worden.

Mocht je naar aanleiding van deze column geïnteresseerd zijn geraakt in echtscheidingsmediation en wil je er nog meer over weten, neem dan gerust contact met mij op! Ik sta je graag te woord.

 

Wet- en regelgeving is dynamisch en kan dus continu veranderen. Graag wijzen wij u er dan ook op dat onze columns mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus verouderd kunnen zijn. Heeft u vragen of een probleem waarvoor u rechtsbijstand wenst, neemt u dan gerust contact met ons kantoor op.