De laatste vakantie samen?

mr. A.J. Begthel
mr. A.J. Begthel

We zitten midden in de vakantieperiode. Voor veel mensen is dit normaal gesproken een heerlijke tijd. Samen plannen maken welk mooi oord er dit jaar verkend zal worden. Het coronavirus heeft dit jaar behoorlijk roet in het eten gegooid. Zorgen over werk, inkomen en thuiswerken, waardoor je met veel verschillende petten op:  -werknemer, vader/moeder, juf/meester, schoonmaker enz.,  lange tijd met elkaar door moet brengen. Als de lang verwachte vakantie naar een verre bestemming dan ook nog niet door kan gaan, is het dubbel zuur. De scheurtjes die zich wellicht al in de relatie gevormd hadden worden groter en wellicht is deze vakantieperiode de druppel die de emmer doet overlopen en komt u tot de conclusie dat een relatiebreuk/echtscheiding onvermijdelijk is.

Zeker in de situatie als er kinderen bij betrokken zijn, maar overigens net zo zeer indien dat niet het geval is, is het van groot belang dat u zo veel mogelijk samen bedenkt hoe u zaken wenst te regelen. Het uit elkaar gaan is al vervelend genoeg, dus zaken regelen op het moment dat je elkaar nog dingen kunt gunnen is beter dan als de emoties zo hoog opgelopen zijn dat de kleinste dingen tot onoverkomelijke problemen worden gemaakt. Of u daarbij kiest voor een advocaat-mediator die u door het scheidingsproces helpt of dat u er voor kiest beiden een advocaat in de arm te nemen, is niet het meest relevant. Het gaat er om dat u probeert alles in een redelijk perspectief te blijven zien, zodat tot constructieve afspraken gekomen kan worden.

Indien er minderjarige kinderen zijn, moet er een ouderschapsplan opgesteld worden, waarin in ieder geval afspraken gemaakt worden over de verdeling van de zorg voor de kinderen, hoe vaak en op welke wijze ouders elkaar informeren over het wel en wee van de kinderen, hoe er met belangrijke beslissingen zoals schoolkeuzes en dergelijke wordt omgegaan en hoe de kosten van de kinderen tussen de ouders verdeeld worden. Als uitgangspunt daarbij is dat voorop moet staan dat de afspraken in het belang van de kinderen moeten zijn en niet het eigen belang van de betreffende ouder. Dit leidt  vaak tot veel doelmatigere afspraken waar beide ouders achter kunnen staan. Het is met name prettig omdat afspraken waar beide ouders zich in kunnen vinden veel beter uitgevoerd worden en minder vaak tot problemen leiden in de toekomst. Een kind zal veel beter in zijn vel zitten als het weet dat het oké is om bij de ene ouder ook over de andere ouder te kunnen praten en dat beide ouders uitstralen dat het kind bij beide ouders gelukkig mag zijn.

De financiële afwikkeling van de scheiding is een ander heikel punt. Het is belangrijk om te zorgen dat u zelf goed geïnformeerd bent over de financiën binnen uw relatie. Vaak zie ik dat één van de partners de financiën regelde en de ander er nagenoeg nooit naar om heeft gekeken. Bij een scheiding ontstaat dan veel achterdocht omdat er vermoedens zijn van achterhouden van informatie en wellicht het wegsluizen van geld, hetgeen uiteraard niet bijdraagt in het vertrouwen in elkaar. Het maken van afspraken is dan extra lastig. Als alle informatie voor allebei toegankelijk is, zal er eerder sprake zijn van de ander iets gunnen. Een goede financiële afwikkeling is heel belangrijk, omdat dit nog lang door zal werken en voorkomen moet worden dat achteraf spijt ontstaat over de gemaakte keuzes. De ander iets gunnen is goed, maar er moet steeds in de gaten gehouden worden of een afspraak die nu gemaakt wordt ook nog gedragen wordt over vijf of tien jaar. Het is daarom van groot belang dat u zich in een proces van echtscheiding/relatiebreuk laat begeleiden door een advocaat die verstand van zaken heeft en alle voor- en nadelen met u doorneemt alvorens u tot het maken van afspraken
overgaat. Bij de advocaten van SBM Advocaten bent u daarvoor aan het goede adres. Wij helpen u graag!

 

Wet- en regelgeving is dynamisch en kan dus continu veranderen. Graag wijzen wij u er dan ook op dat onze columns mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus verouderd kunnen zijn. Heeft u vragen of een probleem waarvoor u rechtsbijstand wenst, neemt u dan gerust contact met ons kantoor op.