Dat bepaal ik zelf wel!

mr. M.R. Vossen
mr. M.R. Vossen

Niets is zo complex als de mens. Ieder individu heeft zijn of haar eigen gedachten, principes en intenties, hetgeen iedereen op een unieke manier vertaalt naar gedrag of handelen. Zeker in een snelle maatschappij als die van nu, zijn misverstanden en conflicten dan ook onvermijdelijk. Soms kan men die zelf oplossen, soms niet. Gelukkig heeft Nederland een rechterlijk systeem. Partijen kunnen hun geschil aan de rechter voorleggen, die de knoop voor partijen doorhakt.


Ons rechterlijk systeem kent een lange geschiedenis. In de 14e eeuw bestond er al een vorm van rechtspraak. Toen Nederland in 1795 werd veroverd door Frankrijk, voerde Napoleon een nieuw rechtssysteem door. Er kwam een uniforme rechterlijke organisatie en Napoleon maakte de wet voor iedereen gelijk. In 1813 kwam er een einde aan de Franse overheersing, maar de Franse wetgeving en rechterlijke organisatie bleven en vormden uiteindelijk de basis van de huidige rechterlijke organisatie in Nederland.

In de afgelopen eeuw is onze samenleving nogal veranderd. We leven in een digitaal tijdperk met snelle voertuigen, flitsende communicatiemiddelen, hoge verwachtingen en nog hogere ambities. Met zoveel meer interactie en handel zijn er vanzelfsprekend ook meer misverstanden en conflicten. Een deel daarvan wordt nog altijd door de rechter beslecht. Ergens is dat wel bijzonder toch? Dat we nog altijd terugvallen op een systeem uit de tijd van Napoleon? Dat we conflicten aan een derde voorleggen, die op basis van bewezen geachte feiten een uitspraak doet, waar we ons aan hebben te houden. Vaak zijn beide partijen per saldo slechter af en is ook de onderlinge verstandhouding onherstelbaar beschadigd.

Het zal niet voor niets zijn dat mediation steeds meer en breder wordt toegepast in de huidige samenleving. In plaats van de macht aan een rechter uit handen te geven, blijven we zelf baas over het conflict en bepalen we zelf de uitkomst of oplossing. Geen competentie en strijd over feiten en standpunten, maar medewerking en samen­werking teneinde in ieders belangen te kunnen voorzien. Partijen kunnen op deze manier tot échte, werkbare oplossingen komen, zonder elkaar de tent uit te vechten.

Met name in het familierecht wordt mediation steeds meer succesvol toegepast. Dat is gunstig, want vooral in het familierecht blijven partijen vaak nog langere tijd aan elkaar verbonden, zodat duurzame oplossingen daar echt vruchten kunnen afwerpen. Bij zakelijke conflicten lijkt deze ontwikkeling wat achter te lopen. Dat is zonde, want juist bij zakelijke conflicten is het vaak zo dat partijen elkaar ook in de toekomst juist nog goed van dienst kunnen zijn door samen te werken. Ik moedig ondernemers van harte aan om mediation een kans te geven. Mediation is in de meeste gevallen sneller en goedkoper dan een gerechtelijke procedure. En: baat het niet dan schaadt het niet!

Voor zowel familierechtelijke als zakelijke (business)mediations bent u bij ons aan het goede adres. Neem gerust (vrijblijvend) contact op om te informeren naar de mogelijkheden.

 

Wet- en regelgeving is dynamisch en kan dus continu veranderen. Graag wijzen wij u er dan ook op dat onze columns mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus verouderd kunnen zijn. Heeft u vragen of een probleem waarvoor u rechtsbijstand wenst, neemt u dan gerust contact met ons op.