Corona ontslag bij KwikFit en BurgerKing

mr. W.A.L.D.I van Slagmaat
mr. W.A.L.D.I van Slagmaat

Dat Corona ook invloed heeft op het ontslagrecht, blijkt uit een aantal arbeidszaken dat dit jaar aan de kantonrechter is voorgelegd. Zo werd een bedrijfsleider, sinds 1986 in dienst bij KwikFit, op staande voet ontslagen omdat hij de 1,5 meter afstand norm bewust niet in acht nam ten opzichte van de HR adviseur die op werkbezoek kwam. De bedrijfsleider wilde eerst de HR adviseur een hand schudden. Toen dat werd geweigerd, pakte de bedrijfsleider vervolgens de HR adviseur met zijn beide armen op de schouders vast en omhelsde haar. Ook ging de bedrijfsleider vlakbij de HR adviseur staan en nam dus door zijn actie niet de anderhalve meter afstand in acht.

De regiomanager en HR adviseur hebben kort daarop een gesprek over dit incident gevoerd, waarna de bedrijfsleider op non actief werd gezet. Kort daarna werd de bedrijfsleider op staande voet ontslagen. Daarbij werden de bejegeningen van hem als een poging tot (zware) mishandeling betiteld en werd ook verwezen naar eerdere officiële waarschuwingen. De zaak kwam voor de kantonrechter. Deze oordeelde dat ontslag op staande voet een te rigoureuze maatregel was. Wel vond de kantonrechter dat de arbeidsovereenkomst moest worden ontbonden, omdat de arbeidsverhouding tussen de werknemer en KwikFit dusdanig was verstoord dat van KwikFit in redelijkheid niet meer kon worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

In een andere zaak werd een filiaalhouder van BurgerKing op staande voet ontslagen. Op 15 maart werd in een live persconferentie om 17.30 uur bekend gemaakt dat alle eet- en drinkgelegenheden per direct uiterlijk om 18.00 uur moesten sluiten. Door het management van Burger King was voordien al een appgroep aangemaakt met alle filiaalchefs, waarin werd gemeld zorgvuldig alle berichtgeving te volgen. Kort na de persconferentie werden alle filiaalchefs geïnstrueerd de Stores zonder drive of home delivery om 18.00 uur te sluiten. Stores met drive en/of home delivery blijven open. Een uur later wordt vanuit het management in de appgroep gemeld dat voorlopig alleen drive thru open blijft. Diezelfde avond worden er vanuit het management diverse mails en whatsapp berichten gestuurd aan alle filiaalchefs over de sluiting, hoe te handelen bij handhaving etc.  Een filiaalchef besluit een dag later toch ook het restaurant open te houden. Dit leidt diezelfde dag tot veel negatieve reacties op social media, die ook het management ter ore komt. Diezelfde middag wordt de filiaalchef op staande voet ontslagen vanwege het niet opvolgen van instructies, het nalaten om contact te zoeken met leidinggevenden en het veroorzaken van imagoschade. De kantonrechter liet dit ontslag in stand, ook al was de filiaalchef ruim 18 jaar in loondienst.

Kortom: overheids- en werkinstructies, die direct verband houden met de naleving van Corona maatregelen, dienen serieus te worden genomen. Doet een werknemer dat niet, dan brengt hij niet alleen de volksgezondheid in gevaar, maar kan hij ook zijn baan verliezen.

 

Wet- en regelgeving is dynamisch en kan dus continu veranderen. Graag wijzen wij u er dan ook op dat onze columns mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus verouderd kunnen zijn. Heeft u vragen of een probleem waarvoor u rechtsbijstand wenst, neemt u dan gerust contact met ons op.