Insmeren met bodylotion: ontslag op staande voet

beheer

Een 19-jarige werkneemster van het Kruidvat wordt op staande voet ontslagen nadat zij zich met een gratis Nivea Care tester met bodylotion insmeerde. Terecht, volgens de rechter.

De manager van een filiaal van het Kruidvat zag een paar maanden geleden dat één van de werkneemsters zichzelf tijdens het werk achter de kassa stond in te smeren met een bodylotion. Na het terugkijken van de camerabeelden constateerde de manager dat de werkneemster tijdens het werk achter de kassa een gratis actieproduct van Nivea Care wegpakte en gebruikte. Iedere klant kreeg bij besteding van € 10,- dit gratis product. Vervolgens vond dezelfde dag een gesprek plaats met de werkneemster. Tijdens dit gesprek heeft zij toegegeven dat zij het gratis product heeft gebruikt. De bekentenis werd op papier gezet, waarna de werkneemster de schriftelijke verklaring na afloop van het gesprek ondertekende. Vervolgens werd zij op staande voet ontslagen. De werkneemster is na afloop van het gesprek teruggekeerd naar het Kruidvat. Zij heeft de filiaalmanager gevraagd of zij de door haar ondertekende verklaring mocht fotograferen. De filiaalmanager stond dit toe waarna de werkneemster de blaadjes met haar verklaring pakte, verscheurde, die niet meer teruggaf aan de manager om vervolgens het pand te verlaten. Deze actie zou haar niet baten. De werkneemster stapte vervolgens naar de rechter omdat zij vond dat het ontslag op staande voet ten onrechte was gegeven.


De rechter oordeelde dat het ontslag op staande voet wel terecht was gegeven. Het Kruidvat hanteerde namelijk gedragsregels waaruit duidelijk bleek dat het gebruik van producten uit de winkel verboden was. Verder oordeelde de rechter in dit verband dat het Kruidvat als detailhandelsorganisatie te maken heeft met een verhoogd risico op diefstal/verduistering door eigen personeel en dat het Kruidvat daardoor een groot belang heeft bij de strikte naleving van die gedragsregels. Dat het om een product met een geringe waarde gaat doet daaraan niet af. 


De laatste jaren zijn er overigens meer uitspraken geweest over een ontslag op staande voet in verband met diefstal door personeel van producten met een (zeer) geringe waarde. Bijvoorbeeld het door een werknemer meenemen van een pak Optimel (dat ook nog eens over de houdbaarheidsdatum was). Of de diefstal van een pakje sigaretten. Ook in die zaken werd door de rechter geoordeeld dat het ontslag op staande voet terecht was gegeven. Het is in dergelijke zaken voor de werkgever wel van een groot belang dat de gedragsregels goed op papier worden gezet. Dit gebeurt meestal in de vorm van bijvoorbeeld een personeelsreglement, die op de arbeidsovereenkomst van toepassing wordt verklaard. Indien een werkgever geen geschreven gedragsregels hanteert, kan dat in het geval van een ontslag op staande voet wegens diefstal van producten met een geringe waarde weleens in het nadeel van de werkgever uitpakken.

Meer weten over arbeidsrecht?

<