Hoe voorkom je een vechtscheiding?

beheer

Niemand kiest bewust voor een vechtscheiding. Toch zijn er ieder jaar weer honderden vechtscheidingen. Vooral kinderen kunnen daardoor ernstig beschadigd raken.

Een vechtscheiding kan talloze oorzaken hebben, maar communicatie speelt altijd wel een rol. Partners in een relatie of huwelijk kennen elkaar vaak erg goed. Slechts een blik of zucht is al genoeg om te weten wat er met de ander aan de hand is. Als de relatie wordt verbroken, zien partijen elkaar ineens veel minder. Door de beperkte communicatie ontstaan er sneller misverstanden, met als gevolg dat partijen hun communicatie nog verder beperken en alleen nog contact per tekstbericht of mail hebben. Ons brein probeert dit op te vangen door de woorden van de ander te interpreteren en in te vullen vanuit het eigen perspectief, maar dat is vragen om problemen; communicatie bestaat voor 55% uit lichaamstaal, voor 38% uit intonatie en voor slechts 7% uit woorden. Zodoende komt men in een neerwaartse spiraal terecht, waarin steeds meer geschillen ervoor zorgen dat partijen hun communicatie verder beperken, met juist nóg meer geschillen tot gevolg.

De situatie kan zo volledig escaleren en uitmonden in een juridische strijd waarin het ieder voor zich is. Ondertussen bevinden de kinderen zich tussen alle loopgraven en zien zij hoe hun veilige thuissituatie met de dag verder wordt afgebroken.

Ter voorkoming van een vechtscheiding is communicatie essentieel; partijen zullen hun best moeten doen om de communicatie optimaal te houden. Verder doen partijen er verstandig aan om een mediator in te schakelen. De kracht van mediation is dat er vanuit de belangen van alle partijen naar échte oplossingen wordt gezocht. Dat is een groot verschil met een gerechtelijke procedure, waarin partijen recht tegenover elkaar staan en de rechter een knoop doorhakt waar partijen het mee moeten doen. Mediation biedt ruimte voor creatieve oplossingen die een rechter op grond van de wet niet zou kunnen toewijzen. De in mediation gemaakte afspraken kunnen bovendien juridisch bindend worden vastgelegd, bijvoorbeeld door bekrachtiging via de rechtbank. Waarom zou je jezelf dan beperken tot slechts het juridische kleurenpalet als er veel meer mogelijkheden zijn? Als aan alle belangen tegemoet gekomen kan worden, hoeft niemand te verliezen. Slaagt mediation niet, dan kun je altijd nog een procedure starten.

Als advocaat zie ik dagelijks hoe ingrijpend een relatiebreuk kan zijn en hoe belangrijk het is om zaken omtrent gezag en omgang zo goed mogelijk te regelen. Soms is het noodzakelijk dat de rechter uitspraak doet, soms maakt een procedure meer kapot dan dat het goed doet. Het is om die reden dat ik mij als ‘legal family mediator’ heb gespecialiseerd in mediation op het gebied van personen- en familierecht. Als ouder wil je nu eenmaal het beste voor je kind en in veel gevallen kun je met mediation dan veel meer bereiken.

Meer weten over personen- en familierecht?