Gratis lezing erfrecht

beheer

Ik krijg regelmatig het verzoek om te helpen met het oplossen van ontstane problemen en/of procedures tussen erfgenamen. Mijn ervaring is dat het in veel gevallen mogelijk was geweest om (verdere escalatie van) het geschil te voorkomen, simpelweg door in een eerder stadium net even wat andere beslissingen te nemen of stappen te zetten. Sommige beslissingen of stappen hebben in het erfrecht onomkeerbare gevolgen en dat maakt het niet eenvoudiger.

Als advocaat probeer ik niet alleen geschillen en procedures tot een goed einde te brengen, maar vooral ook om geschillen, waar mogelijk, te voorkomen. Eén manier om dat te doen, is door mensen vooraf te informeren, zowel over de mogelijkheden als de valkuilen. Daarnaast zijn er ook concrete zaken die men vooraf bij een notaris kan regelen en waardoor de afwik­keling van een nalatenschap aanzienlijk eenvoudiger kan worden. Een notaris kan u ook op andere vlakken informeren, zoals over de veelgehoorde vraag of men het eigen huis moet ‘opeten’ zodra verhuizing naar een verzorgingstehuis noodzakelijk is.

Op dinsdag 6 juni 2017 organiseren wij – in samenwerking met notariskantoor DeNotarissen – een gratis lezing over het erfrecht. Notaris Geertje Dantuma en ik zullen onze ervaringen in het erfrecht delen en informatie verstrekken die u kan helpen bij het voorspoedig afwikkelen van een nalatenschap. Wellicht heeft u vragen of zorgen over de afwikkeling van uw eigen toekomstige nalatenschap of bent/wordt u als erfgenaam betrokken in de afwikkeling van een erfenis. Iedereen die interesse heeft in het erfrecht, is welkom.

Notaris Geertje Dantuma en ik zijn tevens gecertificeerd mediator. Bij mediation gaan partijen met elkaar in gesprek, onder de begeleiding van een professionele en onafhankelijke mediator, teneinde de kwestie in goed overleg met elkaar op te lossen. Omdat mediation in nalatenschappen steeds vaker (met succes) wordt toegepast, zal ook dit onderwerp aan bod komen tijdens de lezing.

De lezing is op 6 juni 2017 vanaf 19.30 uur in Houten (JOINN!). U kunt zich aanmelden voor de lezing door een e-mail te sturen aan info@sbmadvocaten.nl, of bekijk het nieuwsbericht over de aanmelding op onze website www.sbmadvocaten.nl. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, dus meldt u zich vooral tijdig aan. Graag tot ziens op 6 juni!