Wanprestatie

beheer

Volgens het woordenboek: ‘het niet behoorlijk nakomen van een verbintenis’. De wet spreekt van een ‘tekortkoming in de nakoming van een verbintenis’. Wat houdt dit precies in?

Iedereen sluit overeenkomsten. Je koopt een brood bij de bakker, bestelt een printer via een webshop of zet een krabbel onder een arbeidsovereenkomst. Het merendeel van deze overeenkomsten wordt mondeling gesloten. Een mondelinge overeenkomst is net zo rechtsgeldig als een schriftelijke.

De inhoud van een overeenkomst is vaak meerzijdig. De ene partij is bijvoorbeeld verplicht om iets te doen of te leveren (de bakker overhandigt het brood), de andere partij is verplicht om daarvoor het afgesproken geldbedrag te betalen. Maar er zijn meer verplich­tingen. Denk aan de bestelling via een webshop. De koper wil graag dat de online bestelde printer binnen 24 uur wordt bezorgd, zoals de website belooft. De webshop wil wel vooraf betaald worden. De geleverde printer moet bovendien aan alle vereisten voldoen en dus goed werken.

Soms gaat er iets mis en houdt een partij zich niet aan alle verplichtingen. De printer is besteld en betaald, maar wordt bijvoorbeeld niet afgeleverd. In dat geval is er sprake van een wanprestatie: de verkoper presteert niet conform overeenkomst, want de beloofde levering binnen 24 uur heeft niet plaatsgevonden. Kun je nu schadevergoeding eisen of de overeenkomst ontbinden?  Nee, in beginsel kan dat pas als er sprake is van ‘verzuim’.
Om dat verzuim te laten ontstaan, dien je eerst een laatste kans aan de verkoper te bieden om de overeenkomst alsnog na te komen. Dit heet een ingebrekestelling. Dit kan bijvoorbeeld een brief of e-mail zijn waarin u de verkoper op de wanprestatie wijst en waarin u de verkoper een laatste termijn biedt waarbinnen de verkoper alsnog alle verplichtingen moet nakomen. Ontvang je na deze ingebrekestelling nog altijd geen printer, dan is de verkoper in verzuim en kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om de overeenkomst te ontbinden en het geld terug te eisen.

Wanprestatie, ingebrekestelling, verzuim… Het klinkt best eenvoudig. De praktijk kan echter best ingewikkeld worden. Zo zijn er ook gevallen waarvoor de wet bepaalt dat verzuim direct intreedt, dus zonder dat er een ingebrekestelling verstuurd moet worden. Ook kan er sprake zijn van overmacht, of een wilsgebrek (dwaling, bedrog, etc.). Nakoming kan in principe altijd gevorderd worden, maar ook vervangende of aanvullende schadevergoeding is vaak mogelijk. Zorg dus dat je goed geïnformeerd bent voordat je de volgende juridische stap zet!

Meer weten over verbintenissenrecht?