Indexering van alimentatie

beheer

Met ingang van 1 januari van ieder jaar wordt de hoogte van te betalen alimentatie aangepast. Dit noemen we de indexering van alimentatie. De hoogte van de indexering wordt vastgesteld door de minister van Veiligheid en Justitie op grond van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde loonindexcijfer. Het CBS houdt bij de vaststelling van het loonindexcijfer rekening met de wijziging in de lonen van de overheid, het bedrijfsleven en andere sectoren.

De hoogte van de indexering van de te betalen alimentatie wordt ieder jaar in november door de minister van Veiligheid en Justitie bekend gemaakt en gepubliceerd in de Staatscourant. De indexering geldt voor zowel kinder- als partneralimentatie.

De indexering is vastgelegd in de wet in artikel 402a lid 1 van boek 1 van het burgerlijk wetboek. In dit artikel is opgenomen dat de indexering geldt voor alle vormen van kinder- en partneralimentatie, of deze nu door een rechter is bepaald en vastgelegd of in onderling overleg tot stand is gekomen. Zelfs indien in de overeenkomst of echtscheidingsconvenant waarin de alimentatie is overeengekomen, niets is opgenomen over indexering, is de indexering wel van toepassing nu dit is vastgelegd in de wet. Wel is het zo dat partijen gezamenlijk kunnen besluiten de wettelijke indexering uit te sluiten, voor een bepaalde periode of zelfs volledig. Enkel in een dergelijke situatie is de wettelijke indexering niet van toepassing. 

De indexering voor het jaar 2017 is onlangs bekend gemaakt en is bepaald op 2,1%. Dit houdt in dat de het bedrag dat u aan alimentatie betaalt of ontvangt met ingang van 1 januari 2017 met 2,1% toeneemt.

Mocht het zo zijn dat ondanks de wettelijke verplichting er geen indexering van de alimentatie heeft plaatsgevonden, dan is het op grond van de wet mogelijk om de niet betaalde verhoging tot maximaal 5 jaar geleden terug te eisen.

Heeft u vragen over de indexering van alimentatie, of vragen over alimentatie in het algemeen, schroomt u dan niet contact op te nemen met ons kantoor, wij zijn u graag van dienst. 

Meer weten over personen- en familierecht?