Gescheiden en met je kind op vakantie

beheer

De vakantie is in onze regio net van start gegaan en velen zullen vakantieplannen hebben gemaakt. Voor gescheiden ouders met minderjarige kinderen betekent dit dat niet alleen nagedacht moet worden over het opnemen van vakantiedagen en het uitzoeken van de vakantiebestemming, maar dat ook overleg met de andere ouder gevoerd moet worden over de vakantieperiode en de vakantiebestemming. Immers, indien beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag over een minderjarig kind hebben, dan dienen zij beiden in te stemmen met een reis naar het buitenland.

De Koninklijke Nederlandse Marechaussee op de luchthaven heeft onder andere tot taak te controleren of er geen sprake is van het onwettig onttrekken van een kind aan het ouderlijk gezag. Zeker indien een ouder alleen reist met een kind met een andere achternaam, is de kans groot dat gecontroleerd wordt of de andere ouder heeft ingestemd met de reis. Om vervelende vertraging aan het begin van de reis te voorkomen, is het dan ook verstandig om in de situatie dat u alleen reist met uw minderjarige kind, het speciaal hiervoor opgestelde toestemmingsformulier volledig ingevuld en voorzien van de handtekening van beide ouders alsmede voorzien van een kopie van het paspoort van de andere ouder bij u te hebben. Dit formulier is te downloaden viawww.rijksoverheid.nl . Ook wordt aangeraden een recent uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van uw kind mee te nemen alsmede een kopie van het ouderschapsplan en (indien van toepassing) een uittreksel uit het gezagsregister.

Mocht de andere ouder niet bereid zijn in te stemmen met de geplande reis dan kan in het uiterste geval op grond van artikel 1:253a Burgerlijk Wetboek, vervangende toestemming aan de rechter worden gevraagd. De kinderrechter zal in dat geval beide ouders oproepen voor een mondelinge behandeling, waar zij beiden in de gelegenheid worden gesteld om hun argumenten voor en tegen kenbaar te maken. Bij zijn beslissing zal de rechter de belangen van het kind voorop stellen. Om een dergelijke procedure te starten is de bijstand van een advocaat verplicht. Bij SBM Advocaten zijn we u hierbij graag van dienst.

Meer weten over personen- en familierecht