"Goede voornemens"

beheer

Allereerst maak ik nog graag van de gelegenheid gebruik om u, zowel privé als zakelijk, mede namens al mijn collega’s, een zeer goed 2015 te wensen!

Een nieuw jaar begint voor velen met goede voornemens. Het komt echter nog al eens voor dat de uitvoering van deze goede voornemens snel strandt. Enerzijds begrijpelijk, maar anderzijds uiteraard zonde.

Zo raden wij onze zakelijke relaties aan om periodiek, bijvoorbeeld aan het begin van een nieuw jaar of liever nog iets daarvoor, hun arbeidsovereenkomsten, algemene voorwaarden, contractmodellen en dergelijke te laten screenen om te zien of deze nog up to date zijn en voldoen aan eventuele wetswijzigingen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Gelukkig voert een aantal van onze relaties dit goede voornemen uit, maar een aantal nog niet of niet voldoende en  dat is mijn optiek zonde.

Voor het screenen is het mogelijk om met ons kantoor in bepaalde gevallen vaste prijsafspraken te maken. Dat geldt overigens eveneens voor het opnieuw opstellen van algemene voorwaarden, arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd en ga zo maar door. Daarbij merk ik wel op dat een contract op zich natuurlijk altijd maatwerk is en nooit klakkeloos een standaard model moet worden gebruikt, maar het is natuurlijk prettig indien dit wel beschikbaar is en voldoet aan de wet.

Iedereen heeft het over de wijzigingen op arbeidsrechtelijk gebied door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Die wijzigingen zijn op onderdelen ingrijpend, zowel voor de werkgever, als voor de werknemer. Weliswaar is het zo dat de hoogte van de vergoedingen nader aan banden zal worden gelegd, maar er zullen anderzijds meer procesmogelijkheden komen, zoals de mogelijkheid van hoger beroep. Daarbij komt dat het de verwachting is dat een ontbindingsverzoek van een werkgever minder snel gehonoreerd zal gaan worden, omdat de eisen om dit verzoek te mogen honoreren strakker gehanteerd zullen worden door de rechter. Oftewel, ‘zwakke’ dossiers zullen naar verwachting minder snel tot een ontbinding leiden, daar waar dit in het verleden, door middel van toekenning van een hogere vergoeding, wel het geval had kunnen zijn. Voor werkgevers betekent dit dat dossieropbouw nog belangrijker wordt.

Ook op andere gebieden zijn er wetswijzigingen. Bijvoorbeeld ter zake de werkkostenregeling, de mogelijkheid van online bieden door particulieren bij een gedwongen verkoop van de woning, etc.

Ons kantoor biedt, gelet op de wijzigingen op het gebied van personen- en familierecht, voor particulieren de mogelijkheid van een alimentatiecheck tegen een vaste prijs. Een dergelijke check kan bijvoorbeeld duidelijk maken of het zin heeft om een verzoek tot wijziging van alimentatie in te dienen. Uiteraard voeren wij deze check uit voor zowel alimentatiegerechtigden als alimentatieplichtigen.

Schroomt u niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn u ook dit jaar graag van dienst! 

Meer weten over arbeidsrecht of personen- en familierecht?