Scheiden zonder rechter mogelijk gemaakt door kabinet

beheer

Bij de huidige echtscheidingsprocedure is bijstand van een advocaat verplicht en een echtscheiding komt slechts tot stand door tussenkomst van de rechter. Hier komt verandering in. Begin september heeft de ministerraad ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. Dit wetsvoorstel komt er op neer dat echtparen zonder minderjarige kinderen en die het onderling eens zijn over de gevolgen van de echtscheiding, via de ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen scheiden. Echtparen dienen een verzoek tot echtscheiding in bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar van de burgerlijke stand dient dan te controleren of aan de voorwaarden is voldaan en de echtgenoten dienen naar het gemeentehuis te komen om de identiteit vast te laten stellen en te laten controleren of zij inderdaad beiden willen scheiden. Vervolgens zal, overigens niet eerder dan veertien dagen na indiening van dit verzoek, de echtscheiding door de ambtenaar van de burgerlijke stand worden uitgesproken. De ambtenaar zal een akte van de echtscheiding opmaken en deze inschrijven in de registers van de burgerlijke stand. Het blijft deze echtparen wel vrij staan om te kiezen voor de conventionele methode, dat wil zeggen juridisch advies inwinnen bij een advocaat en vervolgens via de rechter de echtscheiding uit laten spreken. Voor echtparen met minderjarige kinderen blijft het verplicht een ouderschapsplan op te stellen en kan slechts door de rechter de echtscheiding worden uitgesproken.

Op het eerste gezicht lijkt de nieuwe mogelijkheid om zonder rechter te kunnen scheiden heel mooi, immers de procedure is eenvoudig, goedkoop en overzichtelijk. Echter er zitten toch heel wat addertjes onder het gras. Immers hoeveel informatie er ook van internet te halen is, vragen over vermogensverdeling of verrekening, alimentatieberekeningen, pensioenverevening en vele fiscale vragen behoeven in heel veel gevallen toch echt advies van een deskundige. Dit geldt voor echtparen die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, maar zeker voor echtparen die getrouwd zijn onder het maken van huwelijkse voorwaarden, waarbij deze gedurende het huwelijk wellicht niet altijd zijn nagekomen. Daarbij komt dat echtgenoten lang niet altijd vanuit een gelijke positie een echtscheiding ingaan. Begeleiding van een advocaat voorkomt dat de een van beiden onwetend in een slechtere positie belandt dan vooraf duidelijk is voor die persoon. Het gevolg zal zijn dat op een later tijdstip alsnog geschillen ontstaan. En om dan alsnog tot het gewenste resultaat te komen, zal er alsnog een advocaat ingeschakeld moeten worden om zo te proberen tot een betere oplossing te komen. Daar waar dat niet lukt zal het onvermijdelijk zijn alsnog een inhoudelijke procedure bij de rechtbank te voeren, waarbij het uitgangspunt is dat een getekende overeenkomst in beginsel rechtsgeldig is. Een dergelijke procedure zal derhalve niet eenvoudig verlopen, met alle kosten van dien.

Waar de overheid zo mooi schrijft dat van de 34.000 echtscheidingen op jaarbasis er 14.000 zonder minderjarige kinderen zijn en de verwachting is dat de helft daarvan in het vervolg via de ambtenaar van de burgerlijke stand zal verlopen, voorzie ik dan wel een te rooskleurige voorstelling van deze aantallen door de overheid, dan wel veel problemen achteraf. Indien u uit kostenoverweging zou besluiten de weg via de ambtenaar van de burgerlijke stand te kiezen, adviseer ik u in ieder geval u vooraf goed door een (gezamenlijke) advocaat te laten adviseren, zodat u voorkomt dat goedkoop toch duurkoop blijkt te zijn! Uiteraard kunt u bij SBM advocaten voor een dergelijk advies prima terecht! 

Meer weten over personen- en familierecht ?