Fiscale wijzigingen op gebied kinderalimentatie aanstaande

beheer

Met ingang van 1 januari 2015 veranderen er diverse fiscale regelingen voor ouders van minderjarige kinderen. Met name voor gescheiden ouders kan dit behoorlijke financiële gevolgen hebben nu de wijzigingen van invloed zullen zijn op de te betalen en ontvangen kinderalimentatie. De wet hervorming kindregelingen welke op 24 juni jl. door de Eerste Kamer is goedgekeurd, gaat in per 1 januari 2015.

1 januari 2015 lijkt nog ver weg, maar voor echtparen met kinderen die de komende maanden in een echtscheidingstraject komen, dan wel een herziening van de kinderalimentatie wensen in verband met veranderde omstandigheden, is het wel van belang reeds nu rekening te houden met de aanstaande fiscale wijzigingen.

Op dit moment zijn er wel 11 verschillende fiscale regelingen welke van invloed zijn op het netto besteedbaar maandinkomen van (alleenstaande) ouders. Zoals bekend worden er vanuit Den Haag meerdere bezuinigingsmaatregelen getroffen, ook de fiscale wijzigingen op dit front zijn ingegeven door de bezuinigingswoede.

Uiteindelijk blijven er vier kindregelingen over te weten:

-         De kinderbijslag;

-         Het kindgebonden budget;

-         De inkomensafhankelijke combinatiekorting.

-         De kinderopvangtoeslag;

De overige kindregelingen zullen deels helemaal vervallen en deels opgaan in de overblijvende regelingen. De voorwaarden om voor deze overgebleven regelingen in aanmerking te komen zijn ook behoorlijk gewijzigd. Zo geldt er vanaf 2015 een andere inkomens- en vermogentoets voor het kindgebondenbudget. De alleenstaande ouder die aan de inkomens- en vermogensvoorwaarden voldoet, krijgt een hoger bedrag aan kindgebondenbudget. Dit wordt de ‘ouderkop’ genoemd.  

Op de te bepalen kinderalimentatie is met name ook van belang dat de mogelijkheid om de betaalde onderhoudsbijdrage voor je kinderen (de kinderalimentatie) af te trekken van je inkomstenbelasting. In de huidige regeling geldt dat indien er minimaal € 139,00 per kind per maand betaald wordt er een aftrek mogelijk is die er op neer komt dat er een belastingvoordeel van (afhankelijk van de leeftijd van het kind en het inkomen van de alimentatieplichtige) € 25,00 tot € 50,00 per maand gerealiseerd wordt. Dit voordeel wordt veelal toegerekend aan de kinderen, zodat feitelijk een hogere alimentatie per kind ontvangen kan worden dan dat bij de alimentatieplichtige daadwerkelijk aan draagkracht aanwezig is. Indien de fiscale aftrekmogelijkheid verdwijnt, zal dit tot gevolg hebben dat de nieuw vast te stellen kinderalimentaties lager zullen worden vastgesteld; immers betaalt de fiscus vanaf

1 januari 2015 geen gedeelte kinderalimentatie meer mee. Voor bestaande kinderalimentaties kan dit een wijziging van omstandigheden zijn, welke een wijziging van de kinderalimentatie rechtvaardigt. Om tot een wijziging te komen, zal er daartoe wel een verzoek bij de rechtbank moeten worden ingediend. Indien u daarover meer informatie wenst, kunnen de advocaten van SBM advocaten u daar uiteraard van voorzien!

Meer weten over personen- en familirecht