Eigendomsvoorbehoud

beheer

Ik krijg regelmatig een vraag van ondernemers die door de economische situatie angstiger zijn om zaken te doen en zo goed mogelijk veilig willen stellen dat hun goederen betaald worden. Althans, dat hun schade zoveel mogelijk beperkt blijft indien de koper niet (volledig) betaalt. Alhoewel vertrouwen in de economie natuurlijk goed is gelet op de situatie waarin wij ons bevinden, is deze angst meer dan begrijpelijk. Echter, het is natuurlijk ook indien het goed gaat met de economie van belang om een en ander zoveel mogelijk te zekeren. 

Indien men niets geregeld heeft en een opdrachtgever gaat failliet, dan resteert in beginsel alleen de gang naar de curator. In veel van die gevallen bevat de boedel onvoldoende baten om de vorderingen betaald te krijgen. Sterker nog, de kans is groot dat er helemaal geen uitkering aan (concurrente) schuldeisers wordt gedaan.

Het overeenkomen van een eigendomsvoorbehoud kan soelaas bieden. In het kort betekent een eigendomsvoorbehoud dat de eigendom van het goed pas overgaat wanneer de contractspartij alles betaald heeft. Indien en voor zo lang als dat niet het geval is, kan de verkopende partij, ook in geval van een faillissement, teruggave van het goed verlangen. Zodoende zijn de vorderingen dan weliswaar niet (volledig) betaald, maar heeft men in ieder geval het goed terug en wordt de schade beperkt.

Het is daarbij dan uiteraard wel zaak om dit eigendomsvoorbehoud op juiste wijze overeen te komen. Er zijn bedrijven die het eigendomsvoorbehoud in de algemene voorwaarden of in het contract zelf zijn overeengekomen. Let wel, mits op juiste wijze ter hand gesteld, zijn algemene voorwaarden uiteraard ook gewoon contractuele bepalingen.

Mijn advies in dit soort kwesties is om een zogeheten verlengd of uitgebreid eigendomsvoorbehoud overeen te komen, zodat de verkopende partij ook goederen kan terugvorderen die al wel betaald zijn. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich in die gevallen dan dus ook uit over goederen die wel betaald zijn. Zodoende wordt ook discussie voorkomen over welke goederen wel/niet betaald zijn en wordt er extra zekerheid gecreëerd. Voor dit terugvorderen is in beginsel geen gerechtelijke procedure nodig. Oftewel, het is mogelijk om zonder gerechtelijk vonnis terug te vorderen. Al is het natuurlijk altijd mogelijk dat de kopende partij obstakels opwerpt en procederen, bijvoorbeeld door middel van een kort geding, helaas dan wel noodzakelijk is.

Naast het verlengde eigendomsvoorbehoud adviseer ik om in het contract op te nemen dat de kopende partij het bewijsrisico van de eigendom draagt.

Voorts is het als verkopende partij aan te raden om geleverde goederen te “merken”, in die zin dat duidelijk vast te stellen is dat deze van u afkomstig zijn. Zeker indien deze niet voorzien zijn van unieke (serie)nummers of andere kenmerken. Het is uiteraard aan te bevelen om serienummers en dergelijke in de koopovereenkomst te benoemen.

Heeft u als verkoper, maar ook als koper vragen over dit onderwerp, dan kunt u zich natuurlijk altijd tot ons kantoor wenden. Wij staan u graag te woord! 

Meer over: ondernemingsrecht