Arbeidsovereenkomst opzeggen tijdens ziekte?

mr. C. van der Mark
mr. C. van der Mark

Ik krijg vaak de vraag – zowel van werkgevers als van werknemers – hoe het nu zit met het opzeggen van een arbeidsovereenkomst tijdens ziekte? Mag dat nou wel of niet? En wat zijn de gevolgen als iemand de arbeidsovereenkomst toch opzegt terwijl dat eigenlijk niet mag?

Voor werknemers heb ik een kort antwoord: arbeidsrechtelijk gezien kan een werknemer in principe altijd zijn arbeidsovereenkomst opzeggen, ook tijdens ziekte. Maar daar kleeft wel een (zeer) groot nadeel aan! Door op te zeggen tijdens ziekte, brengt de werknemer zichzelf in een situatie waarin hij/zij aanspraak dient te maken op een ziektewetuitkering, en dat vindt men in Den Haag niet zo leuk. Het UWV zal oordelen dat de werknemer verwijtbaar werkloos is, zodat aan de werknemer géén sociaalrechtelijke uitkering wordt toegekend. Conclusie: een werknemer mag opzeggen, ook als hij/zij ziek is, maar zal dan géén uitkering krijgen.

Arbeidsovereenkomst opzeggen tijdens ziekte

Voor werkgevers is het antwoord wat gecompliceerder. Voor de werkgever geldt namelijk een wettelijk opzegverbod tijdens ziekte: gedurende de eerste twee ziektejaren is het voor de werkgever verboden om de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer op te zeggen. Wordt er toch opgezegd door de werkgever, dan is die opzegging vernietigbaar. Dat wil zeggen dat de werknemer de opzegging als het ware ongedaan kan maken door een beroep op de vernietigbaarheid van de opzegging te doen. Met een dergelijk beroep wordt de opzegging geacht nooit te hebben plaatsgevonden. Het gevolg is dan dat de arbeidsovereenkomst van de werknemer niet eindigt, maar gewoon voortduurt.

In de praktijk ontstaan er overigens met grote regelmaat discussies over de vraag of een werknemer wel ziek is en zo ja, of hij/zij die ziekte aan zichzelf heeft te wijten. Dit is belangrijk, want alleen als er sprake is van ziekte, geldt het wettelijk opzegverbod. De feestdagen komen er aan en dat betekent voor vele mensen: (buitensporig veel) eten, drinken en feesten. Tijdens een feest op oudjaarsavond kijkt Henk wat dieper dan gebruikelijk in het glaasje. Op het moment dat het nummer “Fly me to the moon” door de geluidsboxen klinkt, springt hij van het podium en landt hij met zijn gezicht op de dansvloer (in plaats van op de maan). De huisarts stelt vast dat Henk, naast een kater, ook een zware hersenschudding heeft opgelopen. De dagen daarna voelt Henk zich beroerd en heeft hij extreme hoofdpijnklachten, die toenemen op het moment dat u langer dan tien minuten naar een beeldscherm kijkt. Is Henk ziek? En zo ja, heeft hij dat niet vooral aan zichzelf te danken?

Een andere grote oorzaak van geschillen, is de vraag naar de re-integratieverplichtingen van zowel de werkgever als de werknemer. De kater en blauwe plekken zijn inmiddels wel weg, maar Henk ervaart nog steeds hevige hoofdpijnklachten. Volgens de bedrijfsarts is Henk in staat om halve dagen te werken, maar Henk merkt dat hij dat nog niet aankan. Hij is bang dat als hij halve dagen gaat werken, hij daarmee zijn herstel vertraagt en mogelijk zelfs blijvende schade aanricht aan zijn hersenen. Toch wordt Henk door de werkgever op de werkvloer verwacht en wordt er gedreigd met een loonstop als Henk niet gewoon in lijn met het advies van de bedrijfsarts komt werken. Wat kan Henk doen?

Deskundigenoordeel arbeidsovereenkomst opzeggen

In dergelijke gevallen is het voor zowel de werkgever als de werknemer mogelijk om een zogenaamd ‘deskundigenoordeel’ te vragen aan het UWV, in de volksmond ook wel de ‘second opinion’ van het UWV genoemd. Het UWV gaat de zaak dan opnieuw onderzoeken en zal een oordeel geven over zaken als:

-          is de werknemer arbeidsongeschikt?

-          kan de werknemer al dan niet gedeeltelijk eigen werk doen?

-          is er ‘passend werk’ mogelijk binnen het bedrijf van werkgever?

-          voldoen beide partijen aan hun re-integratieverplichtingen?

Overigens zijn er wel kosten verbonden aan een UWV-deskundigenoordeel. Werknemers betalen € 100,-- en werkgevers betalen € 400,-- voor een deskundigenoordeel. Desalniettemin doen partijen er vaak verstandig aan om in geval van geschillen, ook het UWV te laten meekijken.

Heeft u als werkgever of werknemer te maken met een ontslag tijdens ziekte of is er een geschil over de re-integratie van een zieke werknemer? Laat u dan tijdig adviseren. SBM Advocaten is deskundig op het gebied van arbeidsrecht, ontslag en re-integratiekwesties. Neemt u in voorkomend geval dus gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. 

Meer weten over arbeidsrecht?

Wet- en regelgeving is dynamisch en kan dus continu veranderen. Graag wijzen wij u er dan ook op dat onze columns mogelijk niet meer aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en dus verouderd kunnen zijn. Heeft u vragen of een probleem waarvoor u rechtsbijstand wenst, neemt u dan gerust contact met ons op.