Verbreking samenleving: de juridische consequenties

beheer

Relaties zijn er in diverse vormen. Steeds vaker kiezen stellen voor samenleven zonder gehuwd te zijn. Er kan gekozen worden voor het opstellen van een samenlevingscontract, doch een wettelijke verplichting hiertoe bestaat niet.

Samenlevers moeten zich realiseren dat sommige rechten en plichten, die van rechtswege ontstaan door het aangaan van een huwelijk, door samenlevers zelf moeten worden geregeld. Denk hierbij aan het juridisch vader worden van een kind dat tijdens de samenleving wordt geboren. Een kind dat gedurende een huwelijk wordt geboren, heeft automatisch een vader en moeder in juridische zin, beide ouders hebben ook gezamenlijk het gezag. Samenlevers moeten er rekening mee houden dat hun kind alleen automatisch een juridische moeder heeft en dat de vader het kind dient te erkennen en dat het gezag door beide ouders gezamenlijk aan de rechtbank verzocht moet worden.

Een ander punt dat van belang is voor samenlevers is het ontbreken van recht op partneralimentatie na het verbreken van de samenleving. Hebben zowel de man als de vrouw een nagenoeg gelijk inkomen dan is er niets aan de hand. Doch veelal zal gedurende de samenleving een van beiden, vaak de vrouw, minder gaan werken, bijvoorbeeld op het moment dat er kinderen geboren worden en de zorg voor de kinderen op zich nemen. Gevolg daarvan is dat bij het einde van de samenleving de vrouw geen of een laag inkomen heeft. Een wettelijk recht op partneralimentatie ontbreekt, zodat er een financieel penibele situatie ontstaat. Zeker indien er gedurende de samenwoning een woning gezamenlijk is aangekocht met een gezamenlijke hypotheek. Deze hypotheek zal doorbetaald moeten worden en in beginsel is ieder voor de helft van de betaling daarvan verantwoordelijk.

In een samenlevingscontract kunnen diverse zaken geregeld worden, zoals wie welke bijdrage levert aan de dagelijkse kosten van levensonderhoud en de woning. Tevens kan daarin geregeld worden of er spullen gemeenschappelijk worden, maar ook kan in een samenlevingscontract een verplichting tot het betalen van een onderhoudsbijdrage over en weer worden vastgelegd in het geval de samenleving tot een einde komt.

Indien er sprake is van een verbreking van een samenleving, is dat vaak een emotionele tijd. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn, is het verstandig om u tot een advocaat te wenden die alle juridische gevolgen voor u op een rij kan zetten. Er dient immers veel geregeld te worden en al is het voor samenlevers niet altijd verplicht, het kan heel verstandig zijn een ouderschapsplan op te stellen, waarin je als ouders afspraken maakt over de verzorging en opvoeding van de kinderen. In dit ouderschapsplan komt onder meer aan de orde bij wie de kinderen gaan wonen en welke zorgregeling er afgesproken wordt. Tevens worden financiële afspraken gemaakt over kinderalimentatie.

Indien er sprake is van bijvoorbeeld een eigen woning of andere grote gezamenlijke bezittingen is het tevens verstandig een convenant op te laten stellen waarin de verdeling van de bezittingen wordt vastgelegd.

Alleen het vastleggen van afspraken in een ouderschapsplan of convenant geeft nog niet de mogelijkheid om daadwerkelijk tot inning van de gelden over te gaan, daarvoor is een zogenaamde executoriale titel nodig. Dit bereikt u door uw ouderschapsplan en/of convenant te laten vastleggen in een gerechtelijke beschikking door de rechtbank. Hiertoe dient u, door tussenkomst van een advocaat, een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank.

De advocaten van SBM Advocaten helpen u hier uiteraard graag bij!