SBM Advocaten, onze roots in Houten

beheer

Op donderdag 10 oktober jl. vond de jaarlijkse Houtense Ondernemersdag plaats. In de relatief nieuwe scholengemeenschap “Houtens”, in een prima ambiance, was de opkomst met een paar honderd aanwezigen zeer groot. Zeer veel bedrijven uit Houten, maar ook daarbuiten, bezochten de Ondernemersdag. Het event begon met een pitch voor scholieren op zoek naar een stageplek. Dat leverde een mooie interactie tussen ondernemers en de scholieren op. Een prima voorbeeld van maatschappelijk verantwoord/bewust ondernemen. Ook SBM Advocaten was uiteraard wederom met een stand van de partij. Naast het contact met onze vaste clientèle, werden ook dit jaar diverse nieuwe contacten gelegd. Het is prettig om te ervaren dat men ons makkelijk benadert en dus geen drempel over hoeft. Dat gold zowel voor de scholieren als directeuren van de bedrijven. Voor ons een bevestiging dat onze no-nonsense mentaliteit wordt gewaardeerd. No-nonsense gecombineerd met ons continue streven om onze dienstverlening van hoog kwalitatief niveau te laten blijven en daar waar mogelijk te verbeteren, zijn en blijven wat ons betreft kernwaarden van ons kantoor.

Sinds enige tijd is ons kantoor voor vragen/nieuwe zaken ook op dinsdag- en donderdagavond vanaf 20.00 tot 21.00 uur bereikbaar via 0639660966. Van deze service wordt regelmatig gebruik gemaakt. Daarom hebben wij besloten om deze dienstverlening ook tijdens de overige werkdagen aan te gaan bieden. Tevens zullen wij, naar verwachting op korte termijn, onze diensten/bereikbaarheid via social media gaan uitbreiden. Dit alles om onze dienstverlening nog verder te optimaliseren. We willen blijven innoveren en zullen u van deze ontwikkelingen uiteraard op de hoogte houden. Een belangrijke ´plek´ wordt daarbij, ondanks het grotere geografische bereik van deze social media, ingeruimd voor onze Houtense markt, zowel de particulieren als de bedrijven. Over innoveren gesproken. Het is uiteraard wel zaak om, indien men een ´gat in de markt denkt te hebben aangeboord´, vooraf onderzoekt of er bij uitvoering ervan geen inbreuken worden gemaakt op eventuele rechten van andere partijen. We gaan mee met onze tijd, maar zullen onze Houtense roots daarbij uiteraard niet vergeten!

Een cliënte nam enige tijd geleden vol trots telefonisch contact met mij op. Naast juridische problemen worden wij uit betrokkenheid ook graag op de hoogte gehouden van commerciële successen en/of tegenvallers. Dat versterkt de band en vaak kunnen mogelijke problemen dan in een vroeg stadium in de kiem worden gesmoord. Zij berichtte mij dat zij een nieuwe activiteit had en zij had dit in al haar enthousiasme eigenlijk al in de markt gezet. Op het moment dat ik de vraag stelde of zij had onderzocht of er wellicht bijvoorbeeld sprake was van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht of inbreuk op een handelsnaamrecht, werd het stil aan de andere kant van de lijn. Zij had hier niet over nagedacht. “Ja ja, ik weet het, ik had je eerder moeten bellen”, kreeg ik te horen. Vervolgens is met spoed dit onderzoek alsnog uitgevoerd. Helaas bleek er een inbreuk op een handelsnaamrecht te bestaan. Daarop is de handelsnaam, overigens zonder afbreuk te doen aan het concept, met spoed gewijzigd zodat aan de inbreuk een einde werd gemaakt. Net op tijd, want enkele dagen later werd er met cliënte contact gezocht door een advocaat, die aangaf doende te zijn met het opstellen van een sommatie om aan deze inbreuk op de handelsnaamrechten van zijn cliënte een einde te maken, vergezeld van een schadeclaim en verzoek tot integrale vergoeding van de advocaatkosten. Echter, deze advocaat gaf aan dat deze brief niet verzonden is, omdat geconstateerd is dat een en ander was aangepast. Zodoende werd een juridisch geschil voorkomen.