Ontslaggolf?

beheer

Allereerst maak ik graag van de gelegenheid gebruik om u namens alle medewerkers van SBM Advocaten, zowel privé als zakelijk, het allerbeste voor 2013 te wensen!

Er zijn werknemers die als goed voornemen hebben gekozen om van werkkring te veranderen. Aan de andere kant is het begin van een nieuw jaar voor sommige werkgevers ook een moment om het personeelsbestand aan een kritisch oordeel te onderwerpen. Welke medewerkers voldoen wel/niet, in welke zit groeipotentie en van wie zou men het liefste afscheid willen nemen. Dit laatste wordt bij veel ondernemingen versterkt door de slechte(re) economische vooruitzichten.

Ik word de afgelopen tijd door steeds meer bedrijven benaderd die, op grond van bedrijfseconomische omstandigheden, arbeidsovereenkomsten wensen te beëindigen. In dat soort gevallen overleg ik eerst met de directie en de financieel adviseur/accountant om te bekijken waar exact de pijnpunten liggen en hoeveel er op personeelskosten bespaard zou dienen te worden. Daarbij wordt dan eveneens gekeken op welke andere onderdelen er bezuinigd kan worden. Een dergelijke inventarisatie is van groot belang. Aan de hand daarvan worden vervolgens keuzes gemaakt en wordt de gewenste vermindering van de fte’s bepaald. Beëindiging van het dienstverband kan door middel van het aanvragen van een zogenaamde ontslagvergunning bij het UWV of door het starten van een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. Ook kan dit in onderling overleg, door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst, worden afgesproken. Voor werknemers is een gedwongen ontslag uiteraard heel vervelend. Echter, ook werkgevers staan hierbij echt niet te juichen.

Is er sprake van een ontslaggolf? Als ik de berichten in de media lees – zo is bijvoorbeeld veel berichtgeving over ontslagen bij banken en ICT – dan is het misschien te populistisch om te spreken van een “ontslaggolf”. Maar dat er wel sprake van een forse vergroting van het aantal ontslagzaken met “bedrijfseconomische redenen” als grondslag, constateer ik ook als ik kijk naar de ontwikkelingen in mijn eigen praktijk.

Ook in ontslagzaken op grond van bedrijfseconomische redenen geldt dat er sprake moet zijn van een dossier, waaruit de slechte financiële situatie blijkt. Dit moet onder andere worden aangetoond door overlegging van jaarrekeningen, prognoses bij gewijzigd en ongewijzigd beleid, de werkvoorraad etc. Het UWV hanteert ter zake beleidsregels. Onder andere het zogeheten afspiegelingsbeginsel moet op juiste wijze worden toegepast.

Wilt u als ondernemer van een werknemer af, gaat het u gelukkig (!) financieel voor de wind,  maar is er bijvoorbeeld sprake van disfunctioneren, ga dan ook in deze tijd niet overhaast te werk. Er dient uiteraard sprake te zijn van een dossier(opbouw). Het is van groot belang om de advocaat hierbij tijdig te betrekken, het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Zodoende kan er gestuurd en geadviseerd worden en wordt het dossier zo goed en compleet mogelijk opgebouwd.

Voor werknemers die het betreft de volgende tip: Indien er een sociaal plan geldt, dan nog kan er in sommige gevallen meer worden uitgesleept en is het ook niet altijd zo dat er volgens de wet wordt gehandeld. Een werkgever kan bijvoorbeeld nog wel eens “vergeten” om de juiste of volledige opzegtermijn in acht te nemen. Ik raad u in ieder geval aan om, indien u een voorstel van uw werkgever tot beëindiging van het dienstverband ontvangt, dit te allen tijde juridisch te laten nakijken.

Werknemers die geconfronteerd worden met ontslag of werkgevers die bijstand op het gebied van arbeidsrecht zoeken, kunnen zich uiteraard tot ons kantoor wenden. SBM Advocaten staat op het gebied van arbeidsrecht al vele jaren zowel werkgevers als werknemers bij.