Het beroep advocaat

beheer

Jaarlijks verzorgt ons kantoor een presentatie voor de Presentatie Beroepenavond op het College de Heemlanden, de scholengemeenschap in Houten voor VWO & havo. De sessies worden druk bezocht en uit de vragen blijkt steevast dat het beeld dat is gevormd over het beroep van advocaat sterk afwijkt van de realiteit. Op zich is dat logisch te verklaren. Er is een klein aantal aan advocaten, voornamelijk actief in het strafrecht, dat betrokken is bij rechtszaken met veel media aandacht.  Met toga aan worden de strafpleiters geïnterviewd in, of op de stoep voor de rechtbank, waardoor het lijkt of alle advocaten de hele dag in toga rondlopen in de rechtbank.  De realiteit is anders.  Van de 16.500 advocaten die Nederland rijk is, komt een aanzienlijk deel niet of nauwelijks in de rechtbank. Dit omdat zij in de juridische advisering actief zijn.  Deze advocaten begeleiden bijvoorbeeld complexe overnames en stellen contracten en leveringsvoorwaarden op. Een ander deel komt wel met enige regelmaat in de rechtbank, het gerechtshof of bij een ander rechtsprekende instantie zoals de  Raad van State of de Centrale Raad van Beroep, maar als dat gemiddeld eenmaal per week is, is dat veel. De procespraktijk is hen niet vreemd, maar ook procedures kennen veel schriftelijke rondes waarbij er alleen processtukken naar de rechtbank gaan.

In de afgelopen drie maanden had ons kantoor een studente Nederlands Recht als studentstagiaire te gast. Zij wilde graag werkzaam zijn in de juridische dienstverlening ter oriëntatie op haar toekomst en was dus benieuwd hoe het er in een advocatenpraktijk aan toe gaat. Daarvoor had zij enige maanden bij de DAS gewerkt. Een wereld van verschil, zoals zij zelf aangaf.  Het directe klantcontact, de dynamiek en soms ook hectiek die heerst op een advocatenkantoor viel haar  in positieve zin op. Ook de uiteenlopende zaken waarmee een advocaat wordt geconfronteerd en het snel moeten schakelen beviel haar wel.

Calamiteitenmanager:

In plaats van rondlopen in een toga lijkt het beroep ‘advocaat’  nog het meest op een calamiteitenmanager.  Of het nu gaat om arbeidszaken, echtscheidingen, overnames, erfkwesties of incasso’s, in alle gevallen zijn het kwesties waar adequaat en slagvaardig handelen vereist is en de emoties hoog kunnen oplopen. Het betekent ook dat een goede advocaat weet te schipperen met de vele dossiers die allemaal belangrijk zijn. Het goed kunnen inschatten van de juiste urgentie en prioriteiten, maakt het beroep ook stressvol. In de afgelopen 18 jaar heeft ons kantoor menig stagiair opgeleid tot een zeer bekwame advocaat, maar verkozen sommige advocaten later een baan in het bedrijfsleven of bij een overheidsinstantie. Dit omdat de dynamiek en hectiek van het beroep advocaat teveel onrust opleverde of niet te combineren was met het privé leven. Het is immers geen ‘9 to 5 job’.

Met onze werkstudente gaat het wel goed komen. Zij liet in korte tijd zien dat ze genoeg in haar mars heeft. Ze heeft uiteenlopende zaken van heel dichtbij meegemaakt en op die manier ook gezien wat voor werk een advocaat, die werkzaam is voor particulieren en MKB, uitvoert.  Ze zocht juridische kwesties uit in de online databanken, maar ze ging ook mee naar getuigenverhoren en kort geding zittingen. Met toestemming van de advocaat van de wederpartij mocht ze aanwezig zijn bij besloten zittingen op het gebied van personen en familierecht. Kortom: ze heeft een goed beeld gekregen van wat onze advocaten doen. Dat beeld is volstrekt anders dan ze aanvankelijk had van de advocatuur.  Of ze de advocatuur leuk vindt zal blijken, volgend jaar hoopt ze af te studeren en zal ze haar keuze over het vervolg van haar carrière maken. Wellicht belt zij mij op tegen die tijd.