De huurder krijgt zijn geld terug

beheer

Een makelaar of tussenpersoon (ook wel een "bemiddelaar" genoemd) mag bij een particuliere huurder geen bemiddelingskosten in rekening brengen indien hij feitelijk optreedt voor de verhuurder, of indien hij wel een opdracht van de huurder ontving maar tegelijk ook bemiddelde op basis van een overeenkomst met de verhuurder. Dit geldt voor verhuur van een zelfstandige woonruimte, zo oordeelde de rechter onlangs in een zaak. 

Wat was er gebeurd? De huurder had door tussenkomst (en via de website) van een bemiddelaar een woning gehuurd. Op grond van de overeenkomst tussen de huurder en de bemiddelaar, was de huurder hiervoor bemiddelingskosten verschuldigd gelijk aan één maand huur. De bemiddelaar heeft hiervoor een factuur gestuurd, die door de huurder is betaald. In de juridische procedure vordert de huurder deze bemiddelingskosten echter terug.

Volgens de rechtbank heeft de bemiddelaar met zowel de huurder als met de verhuurder een overeenkomst gesloten. Dit betreft een bemiddelingsovereenkomst. Op grond van de wet heeft een bemiddelaar geen recht op loon van een particuliere huurder, indien hij van beide partijen een opdracht heeft gekregen. Van deze wettelijke regel mag, zo bepaalt de wet eveneens, niet ten nadele van de huurder worden afgeweken, tenzij het gaat om een onzelfstandige woonruimte (bijvoorbeeld een studentenkamer of een etage in een woonhuis). Dat de bemiddelaar geen schriftelijke overeenkomst met de verhuurder heeft gesloten en geen vergoeding van de verhuurder krijgt, is hierbij overigens niet van belang. Voor het tot stand komen van een bemiddelingsovereenkomst is namelijk niet vereist dat deze schriftelijk wordt vastgelegd of dat hiervoor een vergoeding wordt betaald. De verhuurder heeft de woning te huur aangeboden op de website van de bemiddelaar, zodat ook hij opdrachtgever van de bemiddelaar is, zo oordeelde de rechter.

De rechter kwam dus tot het oordeel dat de bemiddelingskosten onverschuldigd door de huurder waren betaald. De huurder kreeg het geld terug.

Het komt er dus op neer dat een bemiddelaar meestal geen bemiddelingskosten bij een huurder in rekening mag brengen. Dat geldt in de gevallen dat:

  • de bemiddelaar voor zowel de huurder als de verhuurder optreedt;
  • de huurder een particulier is;
  • er sprake is van de verhuur van een zogenoemde zelfstandige woonruimte (voor studentenkamers en/of een etage in een woonhuis geldt deze beperking dus niet; dat zijn namelijk onzelfstandige woonruimten).

De huurder kan zich in een dergelijk geval beroepen op de nietigheid van de afspraak tot betaling van de bemiddelingskosten en deze kosten vervolgens als onverschuldigd betaald terugvorderen.