Advocaat geschorst of van het tableau geschrapt?

beheer

Het schorsen of schrappen van een advocaat... het is momenteel een 'hot item' in het nieuws. Toch weten maar weinig mensen hoe het echt zit. Hoe lang kan een advocaat geschorst of geschrapt worden?

Tuchtrecht binnen de advocatuur

Alle advocaten die in Nederland werkzaam zijn, zijn lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en staan officieel ingeschreven op het 'Tableau'. De Orde heeft diverse taken, waaronder het toezicht houden op de advocatuur. Als advocaat ben je aan diverse regels gebonden. Advocaten die zich niet aan die regels houden, moeten voor de tuchtrechter verschijnen, oftewel: de Raad van Discipline. Deze Raad zal uitspraak doen en eventueel een sanctie opleggen. Indien één van de betrokken partijen het niet eens is met die uitspraak, kan diegene in 'hoger beroep' gaan bij het Hof van Discipline. Dit Hof zal de zaak opnieuw onderzoeken en een uitspraak doen. 

Mogelijke (tuchtrechtelijke) sancties

Er blijken nogal wat misverstanden te zijn over de mogelijke tuchtrechtelijke sancties tegen een advocaat. Zo wordt in de media gesproken over 'schrapping' of over een meerdere jaren durende schorsing. Dit laatste is echter helemaal niet mogelijk. Welke sancties wél mogelijk zijn, is bepaald in de Advocatenwet. Volgens de Advocatenwet bestaan er slechts vier soorten sancties: a) enkele waarschuwing, b) berisping, c) schorsing voor maximaal één jaar, en d) schrapping van het tableau.

Wat een waarschuwing of berisping inhoudt, weten de meesten mensen wel. Dat is anders bij de sancties van schorsing en schrapping. Indien een advocaat geschorst wordt, mag diegene gedurende een bepaalde tijd zijn/haar beroep van advocaat niet meer uitoefenen. Je mag dan niet meer de titel van 'advocaat' voeren. Een schorsing kan echter maximaal slechts één jaar duren. Het is dus niet mogelijk om een advocaat voor de duur van drie jaar te schorsen. Wel is het mogelijk om een advocaat voorwaardelijk te schorsen. Daarbij geldt dan een proeftijd van maximaal twee jaar. Een advocaat die voorwaardelijk wordt geschorst, kan dus gewoon blijven werken. Gaat hij/zij binnen de proeftijd echter opnieuw de fout in, dan wordt de schorsing onvoorwaardelijk. 

Schorsing is iets heel anders dan een schrapping van het Tableau. Een schrapping van het Tableau is namelijk levenslang. Dit is dan ook de zwaarste tuchtrechtelijke sanctie binnen de advocatuur. Een advocaat die van het Tableau wordt geschrapt, mag zijn of haar beroep van advocaat nooit meer uitoefenen.

Vandaag (22 april 2013) stort de media zich massaal op een uitspraak van het Hof van Discipline in de zaak van de bekende advocaat mr. Bram Moszkowicz. Eerder werd mr. Bram Moszkowicz door de Raad van Discipline geschrapt van het Tableau (de zwaarst mogelijke sanctie). Bram Moszkowicz was het daarmee niet eens en is in beroep gegaan. Vanmiddag wordt door het Hof van Discipline bekend gemaakt of Bram Moszkowicz zijn beroep van advocaat al dan niet definitief moet staken.

Toga in prullenbak - schrapping van Tableau is levenslang