Stilte voor de storm

beheer

Op tal van terreinen worden ingrijpende hervormingen aangekondigd. Beperken van ontslagbescherming, hoogte en duur van de WW, duur van de partneralimentatie is aangekondigd. De verhoging van de AOW leeftijd en extra huur ter bestrijding van het zgn. scheefgroeien, de aanpassing hypotheekrenteaftrek en belasten van woon-werkverkeer zijn allemaal maatregelen die fors kunnen gaan ingrijpen.

Een aantal verworvenheden uit begin van de vorige eeuw toen de arbeider, huurder en pachter als zwakke partij wettelijke bescherming nodig had tegen de ‘rijke’ (huur)bazen en grootgrondbezitters zijn ondertussen achterhaald en werken verstarrend op de arbeidsmarkt en woningmarkt. In de afgelopen jaren is er met tal van wetswijzigingen al getracht om versoepeling te krijgen. Zo werd de Flexwet ingevoerd in het arbeidsrecht waardoor een werkgever 3x een contract voor bepaalde tijd kon afsluiten zonder ‘vast’ te zitten aan de ontslagbescherming, zo werd de huurprijsbescherming in een aantal gevallen verlicht en werd in de landbouw de mogelijkheid voor geliberaliseerde pachtcontracten ingevoerd. Ook de duur van de partneralimentatie en de hypotheekaftrek werd al gemaximeerd op 12 jaar respectievelijk 30 jaar.

Het heeft er nu veel van weg dat de maatschappij rijp is om nog verdergaande maatregelen door te voeren op tal van terreinen waarop ook de advocatuur actief is. Zo is er een concreet voorstel ingediend om de strenge ontslagregels ingrijpend te versoepelen. Daarbij is er voor ontslag geen preventieve ontslagvergunning meer nodig van het UWVWERKbedrijf en wordt de vergoeding die een werknemer krijgt gemaximeerd tot aanzienlijk lagere bedragen ten opzichte van vergoedingen die de zgn. kantonrechtersformule nu bepaalt. De rechter moet achteraf en op verzoek van de werknemer maar beoordelen of het ontslag terecht en zorgvuldig was gegeven en bepaaltwat de ontslagvergoeding eventueel dient te zijn.
De hoogte en duur van de WW wordt beperkt en moet het eerste half jaar door de werkgever worden vergoed aan de Staat.

Hierdoor wordt de arbeidsmarkt flexibeler en durven ondernemers sneller weer personeel aan te nemen,zonder dat ze vast zitten aan soms hoge ontslagvergoedingen op het moment dat het minder gaat binnen het bedrijf. Ook wordt de tweedeling tussen oudere werknemers met een lang dienstverband,waarvan geen afscheid kan worden genomen in verband met de hoge kosten enerzijds en jonge werknemers die maar niet of uitsluitend met flexcontracten aan de bak komen anderzijds weggenomen.

Ook op het gebied van echtscheidingsrecht wordt er gewerkt aan een wetsvoorstel dat de hoogte en duur van partneralimentatie vergaande verlaagt. Het idee erachter is dat de ontvangende partij, vaak de vrouw, op een gegeven moment ook zelf weer bereid en in staat moet worden geacht om aan het werk te gaan en niet te lang financieel afhankelijk moet blijven van de ex-partner.

Op het gebied van het huurrecht lijkt het erop dat de extra verhoging in 2012 voor mensen met een hoger inkomen die in woningen blijven wonen,die eigenlijk bedoeld zijn voor huurders met een laag inkomen, wordt uitgesteld. Toch zal dit onderwerp weer op de agenda komen omdat het zgn. scheefwonen een belangrijke oorzaak is van schaarste aan goedkope huurwoningen,terwijl er genoeg duurdere woningen zijn die onverkoopbaar zijn als gevolg van de stagnerende woningmarkt en de onzekerheid over de hypotheekafrek. Voor mensen met twee huizen is er weliswaar de mogelijkheid om de woning die te koop staat te mogen verhuren, zonder risico dat de huurder zich nadien gaat beroepen op huurbescherming, maar ook die regeling op grond van de Leegstandwet is in feite symptoombestrijding waar niemand gelukkig mee is.

Kortom: het is stilte voor de storm en voor onze advocaten zal het spreekwoordelijke ‘alle hens aan dek‘ gelden om de veelvoud aan regels, wetswijzigingen etc. op de juiste wijze te vertalen in goede juridische en praktische adviezen voor onze zakelijke en particuliere cliënten.