Met de tijd meegaan.

beheer

Ongeveer een maand geleden werd ik benaderd door een nieuwe cliënte die een geschil had met een Amerikaanse wederpartij uit Miami. In een tussen partijen geldende overeenkomst was opgenomen dat de Nederlandse rechter (te Utrecht) in geval van een geschil bevoegd is en dat het Nederlandse recht van toepassing is. Dat stond tussen partijen ook niet ter discussie. Tot zover geen probleem. In de overeenkomst was vastgelegd dat de Amerikaanse onderneming een aantal machines van cliënte overnam. In de overeenkomst was tevens opgenomen dat de Amerikaanse partij tegen een gereduceerd tarief nog een aantal aanvullende goederen over zou kunnen nemen, maar dan zou zij het aanbod daartoe uiterlijk op 1 november 2011 om 12.00 uur moeten hebben geaccepteerd. De Amerikaanse partij accepteerde het aanbod op 1 november 2011 Amerikaanse tijd (tijdzone Florida) per faxbrief, maar vervolgens ontstond er tussen partijen discussie of de acceptatie door cliënte uiterlijk om 12.00 uur Nederlandse tijd, dan wel Amerikaanse tijd ontvangen zou moeten zijn. Uiteindelijk is de zaak alsnog geschikt, waarbij de Amerikaanse partij vrijwel de marktconforme prijs voor de goederen heeft betaald en dus niet de contractuele korting heeft verkregen.

Deze discussie toont eens te meer aan dat contracten zorgvuldig opgesteld dienen te worden. Cliënte zal zijn contracten in het vervolg door ons kantoor op laten stellen, dan wel tijdig laten controleren.

Cliënte had de consequenties van een tijdsbepaling onvoldoende doorgedacht. Zeker in de huidige 24-uurs economie met steeds meer internationaal handelsverkeer, zijn dat uiteraard wel essentiële zaken.

Een dergelijke economie heeft onder andere ook tot gevolg dat van de betrokken dienstverleners meer flexibiliteit wordt verwacht. SBM Advocaten gaat uiteraard met de tijd mee. Overigens voeren wij al jarenlang besprekingen buiten kantoortijden en staan wij, als het moet midden in de nacht, voor onze cliënten klaar.

Echter, ons kantoor is sinds enkele maanden ook op dinsdagen en donderdagen vanaf 20.00 tot 21.00 uur voor nieuwe cliënten telefonisch bereikbaar op het mobiele telefoonnummer 06- 39 66 09 66. Een ieder die een nieuwe zaak of vraagt heeft, kan dit nummer dan bellen. Men wordt altijd door een advocaat te woord gestaan.

We maken het namelijk wel eens mee dat iemand die bijvoorbeeld met een arbeidsgeschil te maken heeft, in verband met zijn werk, moeilijk overdag kan bellen. Van deze uitbreiding van onze dienstverlening wordt nu al regelmatig gebruik gemaakt. We vragen een ieder om, indien dit telefoonnummer onverhoopt in gesprek is, zijn/haar naam en telefoonnummer in te spreken. Vervolgens wordt er diezelfde avond nog teruggebeld. Het wil nog wel eens voorkomen dat we door de drukte een paar personen terug moeten bellen en dit dan pas na 21.00 uur ´s avonds gebeurt. Deze vorm van service en uitgebreide dienstverlening wordt zeer gewaardeerd. Ter voorkoming van misverstanden: Uiteraard zijn en blijven wij, zowel voor bestaande als nieuwe cliënten beschikbaar om buiten kantoortijden besprekingen te voeren.

Alleen in Brabant, Limburg en enkele carnaval enclaves in de rest van Nederland stond de tijd de afgelopen dagen heel even stil. Maar ook daar gaat het leven nu weer in volle vaart verder. 

Wij verwachten dat in de toekomst alleen nog maar meer flexibiliteit van een dienstverlener gevraagd zal gaan worden. SBM Advocaten is daar klaar voor. Uiteraard gaan we met de tijd mee. Sterker nog, qua innovaties, service en kwaliteit lopen we graag namens en met u voorop in de polonaise!