Incasso van geldvorderingen

beheer

De economische crisis die al lange tijd rondwaart, heeft in toenemende mate als neveneffect dat openstaande facturen steeds langer onbetaald blijven. In sommige gevallen blijft betaling zelfs helemaal uit. Voor een ondernemer is dit op zijn zachtst gezegd “ lastig”. De BTW moet immers worden afgedragen, terwijl het geld nog niet is ontvangen. Wanbetalers zijn niet alleen hinderlijk, maar ook een grote kostenpost. Te veel openstaande facturen zijn funest voor de liquiditeit en het rendement van uw onderneming. Zeker in deze tijden is er dus alle reden om zeer kritisch naar de openstaande facturen te kijken. Het op juiste wijze hanteren van algemene voorwaarden en een goed en actief debiteurenbeleid kan de schade aanzienlijk beperken. Dit betekent overigens niet dat er altijd direct met harde hand moet worden opgetreden. Er is vaak een langdurige relatie met de debiteur en bot optreden kan die relatie op scherp zetten. Tactvol en consistent optreden is dan ook vereist. Er kan immers een goede reden zijn waarom een klant een factuur niet (op tijd) betaalt. Communicatie (zowel telefonisch navraag doen als ook tijdig schriftelijk aanmanen) is dan ook essentieel.

Ieder type klant vraagt om een andere aanpak. De één belt u eens op, terwijl u de ander direct een aanmaning stuurt. Maar wat als er dan nog steeds geen betaling volgt? Welke juridische stappen moeten worden doorlopen om uw factuur daadwerkelijk betaald te krijgen? Soms is de inschakeling van een advocaat vereist om uw vordering te incasseren. Hoe ziet de gang naar de rechter er uit en wat kost een dergelijke procedure? Wanneer moet u de gang naar de rechter juist vermijden?

Die vragen komen regelmatig tijdens een intakegesprek aan de orde. Er is een aantal stelregels. De baten dienen op te wegen tegen de kosten. Zo is voor een kleine vordering tot
€ 500,-- de gang naar een incassobureau verstandig. Bij twijfel over de financiële gegoedheid van een schuldenaar, is het wezenlijk om eerst te onderzoeken of er verhaalsmogelijkheden zijn. In de wet staat weliswaar dat een gerechtelijke procedure aanvangt met het uitbrengen van een dagvaarding, maar soms is het leggen van een conservatoir beslag veel effectiever om betaling af te dwingen. Zo had een ICT bedrijf een forse schuld die onbetaald bleef. Kort voordat het loon met vakantiegeld betaald zou worden werd er conservatoir beslag gelegd onder alle bankrekeningen van dit bedrijf. Per fax werd de directie alvast op de hoogte gesteld van de beslagen. Die fax kwam via de postkamer binnen en zorgde voor de nodige beroering. In no time wist het hele kantoor ervan. Menig medewerker was bezorgd of het salaris en het vakantiegeld wel betaald zou kunnen worden.  De directie wist niet hoe snel er contact gezocht moest worden met de advocaat die het beslag had gelegd. Diezelfde middag werd alsnog de hoofdsom, vermeerderd met rente en kosten overgemaakt op de kwaliteitsrekening van ons kantoor. Een dagvaarding was niet eens nodig.

Ook beslag tot afgifte op geleverde goederen kan zeer laxerend werken. Een cliënte leverde voor veel geld een technische installatie maar betaling bleef uit. Na diverse sommaties werd beslag tot afgifte gelegd op die installatie. Met een vrachtwagen en hulp van de sterke arm en een deurwaarder werd enkele dagen later de installatie opgehaald. Dit tot grote paniek van de schuldenaar. De installatie was immers essentieel voor zijn productieproces. Voordat de installatie werd uitgeschakeld werd er alsnog via internet een betaling gedaan. Uiteraard waren de kosten substantieel hoger. Ook hier bleek een dagvaarding niet nodig om alsnog betaling te krijgen van de openstaande vorderingen.

Als ook u kampt met een snel groeiende debiteurenlijst, dan doet u er verstandig aan om deze te screenen. Als er redenen zijn om te twijfelen aan de debiteur en deze door u al enige malen zonder succes is gemaand tot betaling, dan wordt het tijd voor een belletje naar ons kantoor. Tijdens een intakegesprek kan bepaald worden of een incassotraject zinvol is en wat er moet gebeuren om de schuldenaar tot betaling te dwingen. Soms is een brief van een advocaat al genoeg reden voor de schuldenaar om niet langer te talmen met betaling. Soms zijn er echter zwaardere middelen nodig om betaling af te dwingen. We zijn van alle markten thuis!