Geld weg!

beheer

Aanbetalingen worden steeds vaker door winkeliers gevraagd. Een nieuw bankstel, een nieuwe keuken; zonder aanbetaling wordt deze niet bij de fabrikant besteld en dus ook niet aan u geleverd. Wat gebeurt er nu indien u een aanbetaling heeft gedaan en de winkelier vervolgens failliet gaat, voordat u het bestelde artikel geleverd hebt gekregen?

Wanneer een leverancier failliet wordt verklaard stelt de rechtbank een curator aan. De curator dient zoveel mogelijk geld te verzamelen om de schuldeisers van de failliete winkel te voldoen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de verkoop van de winkelvoorraad. Hieronder vallen ook de artikelen waarvoor u een aanbetaling heeft verricht. U heeft in dat geval helaas niets aan uw aanbetaling. Ten eerste is het geld weg, maar daarnaast kunt u de levering van het door u bestelde produkt niet afdwingen. Wellicht dat de curator bereid is om het bestelde produkt alsnog aan u te leveren, maar u zult dan wel nog het hele bedrag dienen te betalen. De aanbetaling betaalt u daarmee in feite dubbel. Voor het dubbel betaalde deel kunt u een vordering bij de curator indienen. De vraag is echter of er voldoende geld in de boedel zit, hetgeen veelvuldig niet het geval is. Als er al geld in het bedrijf zit zij er ook nog bepaalde schuldeisers die in rang voorgaan, bijvoorbeeld de belastingdienst of pandhouders. U komt er dus niet goed vanaf. 

Indien u een aanbetaling doet dan loopt u dus altijd een risico. Zekerheid dat het bestelde produkt ook echt aan u wordt geleverd, heeft u  niet. Vanwege de financieel onzekere tijden waarin wij zitten is het NWA (Nationaal Waarborgfonds Aanbetalingen) in het leven geroepen. Bij elke aankoop kan de consument zelf kenbaar maken of hij de aanbetaling wenst te doen met een zekerheid van het NWA. Als de leverancier de consument de NWA-garantie niet aanbiedt, dan kan een consument ook zelf de leverancier kenbaar maken dat hij gebruik wil maken van die garantie. In dat geval wordt de afgesproken aanbetaling overgemaakt aan het NWA, waardoor de leverancier er zeker van is dat hij zijn aanbetaling ontvangt als het produkt conform de gemaakte afspraken wordt geleverd. Wordt het produkt niet ontvangen door de consument als gevolg van bijvoorbeeld een faillissement, dan krijgt de consument zijn aanbetaling volledig terug. Immers in dit geval is de aanbetaling niet in het faillissement terecht gekomen.