Wat is wettelijke rente?

beheer

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen van een schuldenaar die een geldsom niet betaalt. Er bestaan 2 soorten wettelijke rente. De 'gewone' wettelijke rente geldt voor alle transacties waarbij een particulier of consument betrokken is. Het gaat hier om niet-handelstransacties. De tweede variant is van toepassing bij transacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties of tussen ondernemingen en overheidsinstanties onderling. Dit zijn handelstransacties.

Niet-handelstransacties
Niet-handelstransacties zijn dus transacties waarbij een particulier of consument betrokken is. U koopt bijvoorbeeld een artikel voor persoonlijk gebruik en u moet de rekening binnen 14 dagen betalen. Als u niet op tijd betaalt, mag de verkoper u de wettelijke rente in rekening brengen over de periode dat u te laat bent met betalen. Na afloop van een jaar wordt, indien er dan nog een bedrag ter betaling open staat, de verschuldigde rente opgeteld bij het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend. Er ontstaat dus een nieuwe hoofdsom waarover jaarlijks de wettelijke rente berekend wordt. Dit heet 'rente op rente'.

Percentages wettelijke rente niet-handelstransacties
De wettelijke rente voor niet-handelstransacties wordt vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en gepubliceerd in het Staatsblad. Vanaf 1 januari 2010 is de wettelijke rente voor niet-handelstransacties 3%. 

Percentages wettelijke rente handelstransacties
De wettelijke rente voor handelstransacties wordt meestal voor een half jaar bepaald. Sinds 1 juli 2009 is de wettelijke rente voor handelstransacties 8 %. Dit is een fors hoger rentepercentage. Het komt nogal eens voor dat een bedrijf volstaat met het vorderen van de gewone wettelijke rente en verzuimt om de hogere wettelijke handelsrente te vorderen. Dat is natuurlijk zonde.

Doel van wettelijke rente
Het doel van wettelijke rente is het voorkomen van betalingsachterstanden. Het is een pressiemiddel. Immers, door een hoge wettelijk verschuldigde rente worden betalingsachterstanden kostbaarder voor degene die niet of te laat betaalt.

SBM Advocaten heeft, zeker in deze tijd, veel incasso’s voor zowel ondernemingen als particulieren in behandeling. Wij vorderen namens onze cliënten onder andere uiteraard de wettelijke (handels)rente. Heeft u een incasso zaak of een vraag over incasso´s, dan kunt u natuurlijk contact met ons kantoor opnemen.