Twitter, Hyves, Facebook en LinkedIn, de moderne bewijsbron

beheer

Het aantal gebruikers van sociale media zoals Hyves, Twitter, Facebook en LinkedIn neemt nog steeds toe. In veel gevallen zijn mensen zich er echter niet van bewust dat een tweet, krabbel of een op internet geplaatste foto ook door leidinggevenden en/of collega’s wordt bekeken en dat dit soms verstrekkende gevolgen kan hebben voor de arbeidsrelatie. Zeker in situaties waarin de werknemer zich heeft ziek gemeld. Een mooie actiefoto van het moment dat je het winnende doelpunt op het plaatselijke voetbalveld maakt, kan leuk zijn om op Hyves te plaatsen, maar als je je bij je werkgever hebt ziek gemeld wegens rugklachten, wekt zo’n foto op zijn minst argwaan over deze rugklachten bij een werkgever die deze foto bekijkt. 

Een ander voorbeeld betreft de met migraineklachten ziek gemelde werkneemster die aangeeft alleen op te knappen als ze op bed gaat liggen in een volledig verduisterde kamer. Deze werkneemster bleek echter op dat moment haar Facebook-pagina aan het bijwerken te zijn. Dit strookte dus totaal niet met haar mededeling aan de werkgever, zij was alleen even vergeten dat haar Facebook-pagina ook voor haar leidinggevende toegankelijk is!

Overigens betreft het niet alleen de discussie omtrent ziekte, ook zijn er voorbeelden bekend van werknemers die via internetsites kenbaar maken op zoek te zijn naar een nieuwe baan. Dit kan heel lonend zijn, immers uit onderzoek is gebleken dat een nieuwe baan sneller in het eigen netwerk gevonden wordt dan door willekeurig op een advertentie te schrijven. Echter op het moment dat diezelfde werknemer in het arbeidsconflict met zijn huidige werkgever een ontslagvergoeding vraagt, zal die werkgever ‘zwaaiend’ met de kennelijk succesvolle sollicitatie geprint van internet, niet zozeer bereid zijn met een hoge vergoeding over de brug te komen.

Omgekeerd is het voor werkgevers ook de moeite waard om de sociale media pagina’s van de bij hem solliciterende dame of heer eens te bekijken. Hieruit volgt vaak een helder beeld van de persoon achter de sollicitatie.

Verschillende voorbeelden uit de arbeidsrechtpraktijk maken duidelijk dat het voor een werkgever de moeite loont af en toe eens een kijkje te nemen op de voor iedereen toegankelijke sociale media sites. Natuurlijk is een werknemer in beginsel vrij zijn privétijd naar eigen inzicht in te vullen, doch als dit op een wijze geschiedt die schadelijk is voor zijn herstel bij ziekte, of waaruit blijkt dat iemand kennelijk niet ziek is, dan wordt het een ander verhaal. Voor de komst van de sociale media was het voor een werkgever altijd lastig om bewijs aan te dragen van zijn stellingen dat de werknemer niet zo ziek was als dat hij beweerde. Door allerlei informatie op de voor iedereen toegankelijke websites als Hyves en Facebook te plaatsen leveren werknemers tegenwoordig wel heel gemakkelijk het bewijs tegen henzelf aan!