Social media, een bron van informatie

beheer

Social media. Het is en blijft een mooi fenomeen. Men staat op Hyves, Facebook, Schoolbank, weblogs en twittert er lustig op los. Overigens is ons kantoor ook actief op Twitter: @sbmadvocaten. Door middel van onze tweets wordt u onder andere gewezen op de nieuwe columns en/of andere wetenswaardigheden. Waar veel mensen klaarblijkelijk echter niet bij stil staan, is dat deze social media een vergaarbak aan informatie oplevert, die bovendien moeilijk van het internet te verwijderen is.

Zo wordt in arbeidszaken veelvuldig gebruik gemaakt van social media om te controleren of een werknemer zich wel met het werk bezighoudt. In geval van sollicitatieprocedures worden Hyves, Facebook en dergelijke gescreend om te kijken wat voor vlees men in de kuip heeft. Foto’s gemaakt van een avondje stappen die vervolgens op social media terug te zien zijn, zijn voor een kandidaat niet altijd bevorderlijk voor een succesvol verloop van de sollicitatieprocedure. Wat dat betreft graaft men, in veel gevallen onbewust, veelvuldig zijn of haar eigen graf.

Zo vroeg een vaste relatie van ons kantoor, een werkgever, ons om advies met betrekking tot een werkneemster van wie het vermoeden bestond dat zij het met de werkethos niet zou nauw nam. De werkgever had zelf enig onderzoek verricht en daaruit bleek het volgende. Uit de hoeveelheid dagelijkse tweets, verzonden tijdens werktijd, kon ongeveer berekend worden hoeveel tijd de betreffende werkneemster kwijt was met niet werkgerelateerde bezigheden. Ruim één uur per dag was zij aan het twitteren. De berekening was daarbij nog aan de voorzichtige kant. Ook Hyves was populair bij deze werkneemster. Verder bleek dat de werkneemster tijdens “ziekte” op vakantie was geweest. Dat toonden vakantiefoto’s op Hyves aan. In een andere arbeidszaak bleek een werknemer zich op Facebook op zeer grievende wijze over zijn leidinggevende uit te laten. Dat niet één keer, maar zeker een keer of vijf aangaande verschillende voorvallen die zich op de werkvloer hadden voorgedaan. Die werknemer had er bij het plaatsen van deze berichten echter niet bij stilgestaan dat ook twee van zijn directe collega’s zijn “vrienden” op Facebook waren. Beide dienstverbanden zijn, dat zal geen verbazing wekken, beëindigd.

Ook op een ander gebied heeft social media soms ongewenste gevolgen. Immers, inbrekers die met hun tijd meegaan struinen het internet af. Het is verbazingwekkend om te zien hoeveel mensen door middel van social media aankondigen wanneer zij op vakantie gaan. Indien men dan ook nog eens een volledige naam en woonplaats vermeldt, kan men net zo goed de deur open laten staan. Kortom: “Bezint eer ge begint.”

Afsluitend wat anders. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om u te wijzen op de Houtense ondernemersdag die op 6 oktober 2011 vanaf 15.00 tot 19.30 uur plaatsvindt bij de Expo te Houten aan de Meidoornkade 24. Uiteraard is ons kantoor daar vertegenwoordigd met een stand. Zie voor verdere informatie: http://www.houtenseondernemersdag.ikh.nl/.