Huurwoning, wat is een huurcontract?

beheer

In een huurcontract staan de afspraken die huurder en verhuurder aan het begin van een huurperiode met elkaar hebben gemaakt. Een huurcontract hoeft niet schriftelijk te zijn, maar dit is wel aan te raden. Een mondeling afgesproken huurcontract is ook geldig, maar is wel moeilijker te bewijzen.

In een huurcontract dient onder andere te staan wie de partijen zijn, wat de huurprijs is en wat er gehuurd wordt, de duur van het contract etc. Ook is het uiteraard van belang om de wederzijdse onderhoudsverplichtingen vast te leggen.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld in het geval van de huur van een appartement, is er sprake van servicekosten.

Servicekosten zijn de kosten voor verschillende leveringen en diensten, zoals gas, water en elektriciteit. De kale huur en de servicekosten vormen het totale huurbedrag. Bij aparte vermelding van de servicekosten moet de hoogte en de samenstelling van de servicekosten worden aangegeven. In het huurcontract kunnen ook bijzondere afspraken over onderhoud worden vastgelegd, bijvoorbeeld dat de huurder bepaalde onderhoudstaken van de verhuurder overneemt.

Het is verstandig bij het begin van de huur de staat van de woning schriftelijk, bij voorkeur ook met foto’s van het gehuurde, vast te leggen. U voorkomt dan bij het einde van de huur problemen over het goed achterlaten van de woning (herstel in oude staat).

Een huurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is gesloten dient te worden opgezegd. Deze opzeggingsverplichting geldt zowel voor de verhuurder als de huurder. Daarbij is het zo dat de verhuurder aan wettelijke opzeggingsgronden is gebonden.  Enkele opzeggingsgronden zijn het verhuurde dringend nodig hebben voor eigen gebruik en dat de huurder zich niet als een goed huurder gedraagt. Daarnaast bestaat uiteraard de mogelijkheid tot ontbinding van de huurovereenkomst door de rechter, bijvoorbeeld indien één der partijen zijn verplichtingen op grond van de huurovereenkomst niet nakomt.

Bij duurdere woningen in de vrije sector geldt een zogenaamd geliberaliseerd huurcontract. Een geliberaliseerd huurcontract is een huurcontract waarbinnen de huurder en verhuurder bijvoorbeeld aangaande de huurprijs en de geleverde service meer contractsvrijheid hebben. Voor geliberaliseerde huurcontracten is het woningwaarderingsstelsel (puntensysteem) niet van toepassing en zijn er geen maximale huurprijzen. Alleen voor zelfstandige woningen kan een geliberaliseerd huurcontract afgesloten worden. Een huurcontract van een onzelfstandige woonruimte, zoals een kamer, is nooit geliberaliseerd.

Met vragen over een huurcontract kunt u terecht bij SBM Advocaten.