Wie is het haasje?

beheer

Ondanks de mogelijkheden die partijen ten dienste staan om een juridisch geschil buiten de rechtbank op te lossen stijgt het aantal procedures bij de diverse rechtbanken in Nederland. De advocaten van SBM advocaten zullen altijd eerst bezien of er een mogelijkheid is om een geschil zonder tussenkomst van de rechter op te lossen, uiteraard spaart dit de cliënt kosten en tijd. Immers een gerechtelijke procedure neemt veel tijd in beslag. Zeker nu de rechtbanken steeds meer zaken te verwerken krijgen en daardoor overbelasting van de rechters ontstaat waardoor procespartijen vaak lang op een zitting en vervolgens een uitspraak moeten wachten.

 
Kennelijk denken niet alle advocaten daar hetzelfde over getuige een procedure bij de rechtbank Haarlem waar op 6 mei jl. uitspraak werd gedaan in een kort geding waarbij een konijn de hoofdrol speelde. De betreffende eiseres had haar konijn Punkie vrijwillig afgestaan aan een professionele dierenverzorgster om haar te herplaatsen nu zij zelf door omstandigheden niet meer voor het konijn kon zorgen. De dierenverzorgster waar zij het konijn aan had afgestaan weigerde echter vervolgens om de nieuwe verblijfplaats van Punkie prijs te geven. Dit was voor eiseres reden genoeg om in kort geding van de dierenverzorgster te vorderen dat zij op straffe van een dwangsom van € 250,00 per dag alsnog de adresgegevens van de nieuwe verblijfplaats van konijn Punkie zou afgeven. Subsidiair werd door haar gevorderd dat zij geïnformeerd zou worden over de huidige levensomstandigheden van konijn Punkie. De rechter heeft haar vorderingen volledig afgewezen nu de dierenverzorgster bij het ontvangen van het konijn duidelijk had aangegeven dat zij net als een asiel geen gegevens van een eventuele nieuwe eigenaar aan mevrouw zou doorgeven. De rechter hanteerde het principe ‘eens gegeven blijft gegeven’. De eiseres werd veroordeeld in de kosten van de procedure. De rechter maakt in het vonnis ook een opmerking over het feit dat deze eiseres voor het voeren van deze procedure een toevoeging heeft gekregen van de Raad voor Rechtsbijstand. Dit houdt in dat zij slechts een eigen bijdrage hoeft te voldoen en de overige kosten van de advocaat en de procedure door de overheid -lees de gemeenschap- gefinancierd worden. Zou zij deze toevoeging niet gekregen hebben dan zou de rechtbank haar kostbare tijd niet aan de zaak Punkie hoeven te besteden.
 
De zaak van konijn Punkie staat niet op zich, er worden ook procedures gevoerd over bijvoorbeeld een omgangsregeling met een papagaai of hond na een echtscheiding. Natuurlijk is er begrip voor emotie die in sommige zaken een grote rol speelt, maar uiteindelijk is het de rol van de advocaat om er voor te waken dat emotie de hoofdrol in een zaak gaat spelen en deze daardoor onnodig op de spits gedreven wordt. De advocaten van SBM waken daar uiteraard in iedere zaak voor.
 
Dat in de in deze column als ‘onzinnig’ bestempelde procedures telkens een dier de hoofdrol speelt, wil uiteraard niet zeggen dat u bij SBM Advocaten niet terecht kunt voor zaken waarin een dier een (hoofd)rol speelt. Zo zijn er legio serieuze juridische geschillen te bedenken waarin een dier aan de orde is. Denkt u maar eens aan de geschillen die kunnen ontstaan na bijvoorbeeld de aankoop van een duur dier als een paard. Zeker als het een sportpaard betreft dat bijvoorbeeld niet aan de door de verkoper gestelde (gezondheids)kwaliteiten voldoet kan dit een grote financiële en emotionele strop zijn. Ondergetekende is zelf al vele jaren actief in de paardensport en is daardoor bekend met de ins en outs van de hippische wereld en daardoor uitstekend in staat u te adviseren in een juridisch geschil op dat gebied.