Vakantiewerk en bijbanen

beheer

De vakantietijd is aangebroken en veel jongeren verdienen ook in deze tijd een zakcentje bij. Omdat er redelijk veel telefoontjes binnen zijn gekomen van ouders met vragen, wordt in deze column daarover informatie verschaft. Deze column ziet met name op het verrichten van werkzaamheden door dertien- en veertienjarigen.

In Nederland is het toegestaan om vanaf 13 jaar een bijbaantje te hebben of vakantiewerk te verrichten. Diegene die dit werk gaat doen, moet wel rekening houden met een aantal voorwaarden. Allereerst is het een vereiste dat de schoolprestaties niet onder het werk mogen lijden. Daarnaast mag het werk geen schadelijke gevolgen hebben voor gezondheid, veiligheid en ontwikkeling. Verder gelden er regels over het soort werk dat iemand mag verrichten en over de duur daarvan.

Iemand die 13 of 14 jaar is, mag klusjes doen of helpen bij licht werk, maar het is niet toegestaan om in een fabriek en/of met machines te werken. Ook moet er altijd iemand aanwezig zijn die een ander in de gaten houdt. Tijdens schooldagen is er minder toegestaan dan op vrije dagen, in de weekeinden of tijdens vakanties. Het verrichten van de volgende werkzaamheden tijdens schooldagen is toegestaan: oppassen bij familie of kennissen en auto’s wassen. Indien er iemand aanwezig is om toezicht te houden, mag men ook helpen bij het verspreiden van folders en huis-aan-huis bladen, in de huishouding bij een gezin, op een kinderboerderij, modeshows lopen, toneel spelen of in reclamespotjes spelen. Hebben de ouders bijvoorbeeld een boerderij of winkel, dan mogen hun kinderen van 13 en 14 jaar ook licht werk doen om hen te ondersteunen, daaronder valt bijvoorbeeld bollen pellen of het voeren van (kleine) dieren. Het is echter verboden om in de winkel achter de kassa te staan.

Op vrije dagen, zaterdagen of vakantiedagen mag men als dertien- of veertienjarige ook in een winkel vakken vullen, helpen bij inpakken, groente en fruit plukken, kleine dieren voeren, helpen op een manege, helpen op een camping of in een speeltuin. Er moet hierbij altijd wel een volwassene aanwezig zijn om op de jongere te letten.

Als dertien- of veertienjarige mag men uiteraard niet even lang werken als een volwassene. Hoe lang er gewerkt mag worden hangt (mede) af van de vraag op welke dag er gewerkt wordt. Op schooldagen is het toegestaan om maximaal twee uur per dag te werken, waarbij de arbeid niet voor 07.00 uur ’s ochtends mag aanvangen. Uiterlijk om 19.00 uur moet men met het werk stoppen. De totale arbeidsduur bedraagt 12 uur per week.In de vakanties mag men zeven uur per dag werken, maar nooit meer dan 35 uur per week en niet meer dan vijf dagen achtereen. Tevens is het ook tijdens vakanties niet toegestaan om voor 07.00 uur te beginnen en moet de werkdag uiterlijk om 19.00 uur eindigen. In een jaar is het niet toegestaan om meer dan vier weken vakantiewerk te doen. Daarbij geldt ook nog eens dat men niet meer dan drie weken aaneengesloten mag werken. Zowel op schooldagen als tijdens vakantiedagen moet men (minstens) veertien uur rust per dag hebben. 

Het is raadzaam om in alle gevallen een (arbeids)overeenkomst te sluiten. Zodoende weet een ieder waar hij aan toe is. In een dergelijke overeenkomst moeten in ieder geval de afspraken staan omtrent het loon/de vergoeding, de werktijden, welk werk er verricht gaat worden etc.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u uiteraard terecht bij SBM Advocaten.