Strenger toezicht en controle, leuker kunnen we het niet maken!

beheer

Op tal van gebieden is merkbaar dat het toezicht en controle sterk toeneemt. Er is veel kritiek geleverd op De Nederlandse Bank inzake IceSave en DSB met als gevolg dat een financieringsaanvraag bij een bank een zeer langdurige aangelegenheid is geworden.

Een vliegreis naar Amerika ontaardt nog net niet in een inwendig onderzoek, maar de schoenen en soms zelfs de broek moeten allemaal uit terwijl we nog maar net gewend waren aan het feit dat de riem, pet en soms ook de bretels op de lopende band moesten worden gelegd voor de X ray.

Het openen of wijzigen van de tenaamstelling van een bankrekening is tegenwoordig geen sinecure. Voordat je goed en wel door de screening bent en alle kopieën van paspoorten, uittreksels Kamer van Koophandel etc. zijn gecontroleerd ben je minimaal vier weken verder. Dat het hierbij niet zal blijven is ook te merken in de advocatuur, accountancy en het notariaat.
 
In het kader van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) hebben deze beroepsgroepen namelijk te maken met wettelijke verplichtingen.

 
Alle advocaten zijn verplicht om bij bepaalde diensten de cliënt en eventuele uiteindelijk belanghebbende te identificeren en een eventuele ongebruikelijke transactie te melden bij het daartoe aangewezen meldpunt. Ook accountants en notarissen hebben te maken met een door de beroepsorganisatie opgestelde richtsnoer. De Wwft gaat uit van open normen en kent een risicogebaseerde benadering. Het is aan de advocaten deze open normen in te vullen. De Orde heeft een algemene handleiding ontwikkeld die kan dienen als handvat voor de naleving van de Wwft.

De cliënt merkt uiteraard ook dat er sommige dingen anders gaan dan voorheen. Formeel dient een advocaat tegenwoordig van elke cliënt een kopie van het ID, paspoort of rijbewijs in het dossier te hebben. Deze kopie mag niet zomaar door de cliënt worden opgestuurd. Neen, de advocaat moet zelf controleren of de pasfoto op het ID wel overeenkomt met de persoon die zegt dat hij/zij is. Door een zogenaamde legalisatiehandtekening met datum en een ID administratie op dossierniveau is voldaan aan deze eis. Dit betekent ook dat cliënten waarvoor ons kantoor al jarenlang werkzaam is ineens de vraag krijgen of ze met een ID langs willen komen. Dit leidt soms tot onbegrip. ‘Je weet toch wie ik ben’ is een veel gehoorde reactie.

Als het een ondernemer betreft, is de administratieve verplichting nog veel verstrekkender. Een uittreksel uit het Handelsregister moet aanwezig zijn. Indien de bestuurder van de BV ook een vennootschap is, dan moet ook van die holding een uittreksel aanwezig zijn, net zolang tot er een natuurlijk persoon (van vlees en bloed) op staat. In enkele gevallen betekent dit voor ons dat wij onder andere tot aan Belgische, Amerikaanse en Zwitserse vennootschappen door moeten akkeren.

Voor het notariaat betekent het onder meer een beperking van de personen aan wie geld wordt betaald ten laste van de derdengelden. Het was gebruikelijk dat iemand die zijn huis verkocht de notaris machtigde om uit de overwaarde van dat huis een aantal schuldenaren te betalen. Zo werd de auto en keuken afgelost, werd de bank, de assurantietussenpersoon, de makelaar, accountant, advocaat en tennisleraar betaald etc. Dit is tegenwoordig niet meer mogelijk. Bij onroerend goed transacties betaalt de notaris tegenwoordig alleen maar geld uit aan diegene de als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de overeenkomst die in de akte is vermeld. De notaris weigert dus om de keukenhandelaar, garage, tennisleraar etc. te betalen. Uitsluitend de notaris zelf, de makelaar en de hypotheekverstrekker krijgt zijn geld via de notaris. Indien een advocaat belast is geweest met de echtscheiding die aan de verkoop van de woning vooraf is gegaan en de cliënt uitdrukkelijk de notaris heeft gemachtigd om ten laste van diens aandeel in de overwaarde de rekening van de advocaat betaalbaar te stellen, is dit nog net mogelijk. Als dit niet meer zou kunnen, zouden heel wat advocaten bedanken voor de eer, omdat het incassorisico te groot zou worden. Of het strenger toezicht en de striktere richtlijnen om malafide praktijken tegen te gaan op termijn soepeler zullen worden, valt niet te verwachten. We zullen met zijn allen in een strenger keurslijf worden geperst. Leuker kunnen ze het niet maken.