Opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte

beheer

Als je volledig arbeidsongeschikt bent, bouw je alleen maar vakantiedagen op over de laatste 6 maanden, zo bepaalt het Nederlandse Burgerlijk Wetboek. Ben je 9 maanden volledig arbeidsongeschikt dan bouw je dus over 3 maanden geen vakantiedagen op. Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent dan bouw je alleen vakantiedagen op tijdens de uren dat je wel arbeidsgeschikt bent. Het komt er dus feitelijk op neer dat, als iemand langer dan een half jaar ziek is, hij geen nieuwe vakantiedagen meer opbouwt na de eerste 6 maanden ziekte. Het Europese Hof van Justitie heeft vorig jaar een uitspraak gedaan waardoor deze Nederlandse wettelijke regeling weleens op de schop zou kunnen gaan.

Twee zaken die in Duitsland en Engeland speelden waren aanleiding voor deze uitspraak van de Europese rechter. De uitspraak van het Hof kwam er op neer dat het vervallen van opbouw van vakantiedagen in geval van ziekte niet is toegestaan. Het Hof baseerde haar oordeel op een Europese richtlijn, die tot doel heeft dat een werknemer, ook als hij ziek is, minimaal 4 weken per jaar vakantiedagen opbouwt.
Een Nederlandse werknemer werd ook geconfronteerd met deze materie en trachtte zijn geluk te beproeven. Hoewel de kantonrechter deze werknemer in zijn vordering tegemoet kwam (de kantonrechter paste feitelijk een “richtlijnconforme interpretatie” toe), heeft het Gerechtshof in Amsterdam eind 2009 de werknemer toch in het ongelijk gesteld. Het Gerechtshof oordeelde, nu individuele werknemers zich niet op die Europese richtlijn kunnen beroepen, dat daarvoor eerst een wijziging van het Nederlandse recht noodzakelijk is. Een interpretatie conform de uitspraak van het Europese Hof is niet mogelijk, omdat dat een oordeel oplevert dat in strijd is met de Nederlandse wet, zo werd beslist.
 
De uitspraak van het Europese Hof van Justitie heeft overigens alleen betrekking op het wettelijk minimum aantal vakantiedagen. Bovenwettelijke vakantiedagen mogen na 6 maanden wel vervallen. Het wettelijk minimum aantal vakantiedagen in Nederland bedraagt 4 maal het aantal uren per week die een werknemer werkt. Bij een fulltime dienstverband van 40 uur bedraagt het wettelijk minimum aantal vakantiedagen dus 160 uur vakantie (20 dagen). Dit noemen we de wettelijke vakantiedagen. In de praktijk krijgen werknemers meer dan deze wettelijke dagen. Het meerdere noemen we de bovenwettelijke vakantiedagen.
 
Het lijkt er op dat door de uitspraak van het Europese Hof van Justitie de huidige Nederlandse beperking van de opbouw van vakantiedagen na een half jaar geen stand kan houden. Het gevolg zal waarschijnlijk voorts zijn dat (in de toekomst) een werknemer die langer dan 6 maanden ziek is geweest en op enig moment wordt geconfronteerd met de beëindiging van zijn dienstverband nog uitbetaling van wel opgebouwde, maar niet genoten vakantiedagen kan vorderen.