De eerste Dag van de Scheiding is succesvol verlopen.

beheer

Enorm veel media berichtten over de Dag (15 september 2010) waarbij het uitgangspunt, meer aandacht voor een zorgvuldige procedure bij een scheiding, werd benadrukt. Met bijna 1000 reacties per telefoon, persoonlijk op het kantoor van een vFAS advocaat/mediator, per mail of via Twitter (bron vFAS), bleek ook het publiek bij deze primeur de weg naar de advocaat te vinden.

De advocaten van SBM advocaten onderstreepten het initiatief van de Vfas om meer aandacht te vestigen op het belang van een goede en respectvolle scheiding. Het personen-, familie- en erfrecht is een gebied met vele, vaak ingewikkelde, emotionele, juridische en fiscale aspecten. Dit stelt hoge eisen aan zowel de kennis van onze advocaten als de omgang met de cliënt en andere betrokkenen.

De kennis en kwaliteiten van de familierechtadvocaten van SBM Advocaten zijn van hoog niveau en worden continu up-to-date gehouden.

Dagelijks loodsen zij cliënten door het emotionele doolhof van (juridische) keuzes. Onderweg adviseren zij hun cliënten over (co-)ouderschapsplan, alimentatie, verdeling en verrekening, huwelijksvoorwaarden en pensioenverevening. Daarbij wordt gestreefd naar het verkrijgen van onderling overleg met de ander, met wie u samen in scheiding bent. Dat is immers te prefereren boven langdurige en onzekere procedures bij de rechtbank. De familierechtadvocaten van SBM advocaten streven er naar de gevolgen van de echtscheiding in onderling overleg te regelen. Blijkt dat onmogelijk, dan leggen zij het geschil aan de rechter voor. Steeds maken zij zich sterk voor uw belangen en de basis voor uw toekomst.

Ook wij merkten het succes van eerste dag van de scheiding. Ons kantoor was de hele dag tot 20.00 uur 's avonds open en het was mogelijk om gratis informatie te verkrijgen over wat er bij een echtscheiding allemaal komt kijken. Er is enorm veel gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Op enig moment waren de 3 spreekkamers bezet en moest er zelfs worden uitgeweken naar de werkkamer van een advocaat.

Omdat de toeloop groter was dan verwacht, is besloten om degenen die niet direct te woord gestaan konden worden deze maand alsnog in de gelegenheid te stellen om een afspraak te maken vooreen gratis adviesgesprek van een half uur. In dit gesprek zullen wij u informeren over alle zaken die bij een scheiding komen kijken. Ook kunt dan vragen stellen over:

  • echtscheiding;
  • gezag, omgangsregeling en ondertoezichtstelling;
  • alimentatiezaken;
  • adoptie;
  • erkenning/ontkenning vaderschap;
  • bewind, mentorschap en curatele;
  • boedelverdeling;
  • huwelijkse voorwaarden en
  • naamswijziging.

Afhankelijk van de ervaringen in het land wordt er een vervolg aan deze dag gegeven.

Wat SBM Advocaten betreft komt er volgend jaar weer een Dag van de Scheiding.