Banksparen en ontbindingsvergoeding

beheer

Ons kantoor doet zeer veel arbeidsrechtzaken. Zowel voor werknemers als werkgevers. Onze cliënten aan werkgeverszijde bestaan uit MKB-bedrijven, maar ook enkele multinationals en beursgenoteerde bedrijven. Treden wij voor een werkgever op, dan is het doel natuurlijk om de (ontbindings)vergoeding op een zo laag mogelijk bedrag uit te laten komen. Staan wij een werknemer bij, dan gaan wij natuurlijk ook voor de maximaal haalbare vergoeding, vergezeld van zoveel mogelijke gunstige andere voorwaarden. Of wij nu voor een werknemer of werkgever optreden, er wordt altijd een risico analyse gemaakt en besproken met de klant. Daarbij wordt uiteraard ook het kosten-baten aspect niet uit het oog verloren. In deze column komt, vanuit de positie van de werknemer, de wijze van uitbetaling van de (ontbindings)vergoeding aan bod.

Ondanks de kredietcrisis lukt het ons bovengemiddeld veel om er voor werknemers een goede vergoeding uit te slepen. Het is uiteraard mogelijk om een vergoeding netto uit te laten betalen. Echter, een dergelijke vergoeding wordt bijzonder belast, waardoor het soms gunstiger is om voor een andere wijze van uitbetaling te kiezen. Vroeger was het zo dat het alleen mogelijk was om een vergoeding in de vorm van een stamrecht bij een levensverzekeraar of in een eigen stamrecht B.V. onder te brengen. Een dergelijke constructie is alleen interessant in geval van hoge vergoedingen. Denk hierbij ter indicatie aan een vergoeding van minstens € 60.000,-- bruto. Enkele nadelen van de stamrecht B.V. zijn de oprichtingskosten en de jaarlijks terugkerende accountantskosten voor het opstellen van de jaarrekening etc.

Echter, door de introductie van het banksparen is er een andere variant mogelijk. Namelijk het uitbetalen van de (ontbindings)vergoeding op een bankspaarrekening. Deze optie is ook interessant in het geval van lage vergoedingen. Door het banksparen kan een werkgever een bruto vergoeding netto uitkeren op een speciaal daarvoor geopende stamrechtspaarrekening. Dus zonder dat er op het moment van uitkering loonheffingen moeten worden ingehouden. Let wel, op het moment van periodieke uitkering moeten de loonheffingen wel worden betaald. Deze variant kent nog een paar voordelen:

Een bank brengt geen beheerkosten in rekening indien de vergoeding op een spaarrekening wordt gestort. Het is ook mogelijk om het banksparen te gebruiken om te beleggen. Veelal worden door een bank minder kosten in rekening gebracht dan in het geval van een stamrecht constructie. Het saldo op de rekening en de waarde van beleggingsrechten is voorts vrijgesteld van inkomstenbelasting (box 3).

Banksparen heeft in ieder geval ook één nadeel, zijnde dat het tegoed op de rekening alleen mag worden gebruikt voor periodieke uitkeringen. Het rendement op deze rekening moet worden bijgeboekt bij het tegoed op de stamrechtspaarrekening. Dus ook bijvoorbeeld de rentes kunnen alleen worden besteed voor periodieke uitkeringen.

Ons credo is: “Schoenmaker blijf bij je leest”. Wij wagen ons derhalve niet aan fiscale adviezen. Om die reden is de inhoud van deze column dan ook beperkt gebleven tot het geven van algemene informatie. Wij werken samen met een paar gerenommeerde accountants, financieel- en belastingsadviseurs die in staat zijn om onze klanten op basis van maatwerk, net als ons kantoor tegen scherpe tarieven, van goed en onafhankelijk (fiscaal) advies te voorzien.

Wij en onze partners staan voor u klaar!