Rechtswinkel Houten

beheer

Ongeveer 1,5 jaar geleden is ook in Houten een rechtswinkel opgericht. Een enthousiast stichtingsbestuur, studenten en andere vrijwilligers hebben dit mogelijk gemaakt. De rechtswinkel is een groot succes. Iedere dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 uur is er een inloopavond te Houten aan de Slinger 5. Het is zelfs zo druk dat er over wordt gedacht om een tweede inloopavond te openen.

Een prima initiatief dat, getuige het grote aantal bezoekers, in een behoefte voorziet. Ook ons kantoor is uiteraard bij de Rechtswinkel te Houten betrokken. Dit betekent dat om de paar weken één van de advocaten van ons kantoor op dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 uur op vrijwillige basis, dus gratis, als vraagbaak/achtervang aanwezig is om de rechtenstudenten te ondersteunen. De rechtswinkel is laagdrempelig en zorgt voor een eerstelijns advies. De studenten voeren zelf de besprekingen. Zijn er vragen waar zij niet uit komen, dan wordt de advocaat geraadpleegd. In alle gevallen moet men er zich natuurlijk voor inspannen om een zo volledig en goed mogelijk advies te geven. Of men nu de rechtswinkel, een juridisch loket of een advocaat benadert, de intake is altijd zeer relevant. Voor de rechtzoekende is het zaak om een zo volledig mogelijk dossier te overleggen en het probleem zo nauwkeurig en volledig mogelijk te schetsen. Daarbij wil het nogal eens helpen indien de rechtszoekende de feiten en omstandigheden en het juridisch vraagstuk vooraf op papier heeft gezet. Ik heb tijdens de inloopavonden geconstateerd dat het nogal eens voorkomt dat niet het volledige dossier wordt meegebracht. Dit is echter wel essentieel om een zo goed mogelijk advies te geven. Mocht u in de toekomst gebruik maken van de Rechtswinkel, dan verzoek ik u dit advies, met name in uw eigen belang, ter harte te nemen. Laagdrempelig betekent overigens natuurlijk niet dat de vraagstukken altijd eenvoudig zijn. Indien het een ingewikkelde kwestie betreft die nadere aandacht behoeft, kan de zaak worden doorverwezen naar de advocaat of het advocatenkantoor dat tijdens de inloopavond als achtervang fungeert. Dit heeft voor de rechtszoekende onder andere tot voordeel dat de kwestie in grote lijnen is besproken, men bekend is met de advocaat etc.
 
Als het grootste advocatenkantoor van Houten zijn wij relatief vaak aan de beurt, maar iedere advocaat van ons kantoor maakt graag tijd vrij om actief te zijn voor de rechtswinkel. Naast het feit dat het een duidelijke functie heeft, is het een prettige samenwerking. Zo is het bijvoorbeeld leuk en voor een ieder leerzaam om met aanstormende juristen, ook de rechtenstudenten doen dit op vrijwillige basis, te sparren en te overleggen. Laagdrempelig is ons kantoor ook en wil dat ook graag blijven. Dat wordt door middel van onze bijdrage aan de Rechtswinkel bevestigd.
 
Voor verdere vragen kunt u uiteraard contact met ons kantoor, maar ook met de Rechtswinkel Houten (www.rechtswinkelhouten.nl).