Op vakantie in Amerika

beheer

Als advocaat ben je altijd gespitst op de vraag hoe iets geregeld is in wetten en regels. Noem het gerust beroepsdeformatie. Op vakantie in een ander land leidt dat soms tot opvallende constateringen. Dit jaar zijn we op bezoek geweest in de USA waarbij we in verschillende Staten zijn geweest. Zelfs tussen die Staten zijn er opmerkelijke verschillen.

Allereerst viel op dat Amerikanen veel hoffelijker zijn dan Europeanen. Alleen in New York was dat minder maar die stad is in menig opzicht niet de Amerikaanse standaard. De vele waarschuwingsborden langs zwembaden en fast food restaurants dat de vloer glad kan zijn omdat deze nat is, blijken bij nadere beschouwing echter (hoofdzakelijk!) te zijn ingegeven ter afwending van aansprakelijkheid voor (letsel)schade. Zonder waarschuwing ben je immers per definitie de klos, is het (juridische) uitgangspunt aldaar.

Ook in het verkeer zijn er opmerkelijke verschillen. Amerikanen communiceren langs de weg met verkeersborden met (zeer) veel tekst terwijl wij veel meer borden met (een of slechts enkele) symbolen of cijfers gebruiken. Sommige borden leken soms wel een streekroman te bevatten.

Bij elk bord met een ‘stop’ teken wordt daadwerkelijk en helemaal stilgestaan. Bij een (van de vele) gelijkwaardige kruising met stopborden wordt, op volgorde van aankomst, netjes de rit voortgezet. Voetgangers en fietsers worden welhaast als een beschermde diersoort met zeer veel zorg ontweken. Ook hier speelt de angst voor verregaande aansprakelijkheid voor schade een grote rol, zo leerde mij het gesprek met een Amerikaanse collega.

De verkoop van alcohol is in afzonderlijke staten verschillend geregeld. Voor sterke drank wordt je sowieso verbannen naar een liquor store die veelal buiten het stadscentrum is te vinden. Wijn en bier is in sommige staten ook uitsluitend aldaar te krijgen. Een zoektocht naar bier en wijn in supermarkten bleek dan ook meerdere keren tevergeefs. Om er zeker van te zijn dat de koper ouder dan 21 jaar is, moet een ieder zich legitimeren, ongeacht hoe oud je eruit ziet. Dat leidt tot een komisch aandoend effect dat een bejaarde man zijn ID uit de auto moet halen omdat de caissière die moet controleren. Regels zijn immers regels!

Alcohol en verkeer gaan ook in Amerika niet samen. Sterker nog, bezit van een geopend bierblikje in de auto – ook al is die leeg – staat gelijk aan drankmisbruik en wordt zwaar bestraft. Altijd alcohol in de laadbak stoppen is dus het devies. Laat het ook uit je hoofd om afval uit de auto te gooien. De boetes die langs de autoweg werden aangekondigd varieerden van $ 271 tot $ 1200,--. Het was dan ook opvallend schoon onderweg, hoewel bij invalwegen van steden toch delen van wegen ‘geadopteerd’ werden door serviceclubs of bedrijven die, in ruil voor een bord met naamsvermelding, een strook van een of twee mile schoon hielden.

De media tenslotte verdienen een aparte vermelding. Zijn wij in Nederland volstrekt doorgeschoten in onze privacyregels, ook Amerika is doorgeschoten, alleen in de tegenovergestelde richting. Een verdachte wordt zonder enige schroom (laat staan balkje voor de ogen) als buit in een oranje overall getoond aan de media. Zijn naam wordt voluit genoemd en gespeld op het scherm en in veel gevallen is er al een cameraploeg gearriveerd bij zijn/haar partner of ouders om te vernemen wat er door hem, haar of hen heenging toen zij vernamen van de arrestatie. Ook omwonenden wordt vrolijk gevraagd wat zij er van vinden. Aangezien er geen acht uur journaal is, worden die filmbeelden gedurende één of meerdere dagen diverse malen en vanuit verschillende invalshoeken tot vervelens toe herhaald. Zo moet onderhand elke Amerikaan ondertussen wel weten dat Michael Jackson dood is. Er gaat immers geen dag voorbij zonder smeuïge details over zijn levensstijl, cosmetische ingrepen en medicijngebruik die breed worden uitgemeten in de media. Ook de privé-arts die $ 150.000,-- per maand aan Jackson declareerde voor zijn medische diensten, is ondertussen, en ongetwijfeld tegen zijn wil, een bekende Amerikaan geworden. Hem hangt vervolging boven het hoofd wegens doodslag en ongetwijfeld zijn er in Amerika tal van civiele vervolgclaims te verzinnen die verband houden met het overlijden van Jackson. Zelfs delen van de door het OM in beslag genomen administratie, werden trots getoond op televisie. Zo innig is de samenwerking tussen OM en de Pers in Nederland niet. Benieuwd hoe de benoeming van de juryleden tot stand gaat komen. Dat was bij OJ Simpson destijds ook een juridisch steekspel dat doorslaggevend bleek te zijn. Dat het ook weer een mediacircus wordt staat vast. Vervolging en veroordelingen zijn hier prime time nieuws. Kortom: de vakantie was een bijzondere ervaring!