Wie niet sterk staat, moet slim zijn!

beheer

Als advocaat word je regelmatig geconfronteerd met zaken waarvan je bij voorbaat weet dat je juridisch niet sterk staat. Afspraken zijn bijvoorbeeld mondeling gemaakt en niet nadien op schrift gesteld. Een bedrijfsreglement is wel uitgereikt aan een personeelslid, maar achteraf wordt het bestaan ervan door desbetreffende medewerker betwist. Een schuldbekentenis staat weliswaar op papier maar in de kantlijn staan ook verschillende krabbels, bedragen en aanpassingen, zodat er twijfel kan worden gezaaid over de verschuldigdheid en de omvang van de schuld. Kortom: ‘gelijk hebben en gelijk krijgen’ is in die gevallen niet altijd hetzelfde.

Uiteraard is het de plicht van elke advocaat om je cliënt te wijzen op de sterke en zwakke plekken in zijn verhaal om zo de proceskansen en –risico’s te schetsen. Soms heeft een cliënt geen keuze en wordt hij door een ander in een procedure betrokken. In die gevallen ontkom je er niet aan om als advocaat te proberen om toch de waarheid boven tafel te krijgen.

Daarvoor zijn uiteenlopende mogelijkheden en kansen. In een geval waarbij de werkgever de indruk had dat zijn ex werknemer in strijd met het concurrentiebeding bij een directe concurrent was gaan werken, ving deze bot toen hij informeerde bij die nieuwe werkgever. Er werd geen informatie verschaft door de personeelschef. Door een fax te sturen als advocaat werd de personeelschef ineens wel bereidwillig. In die fax werd hij namelijk gevraagd om verhinderdata op te geven in verband met de datumbepaling van een voorlopig getuigenverhoor. Alle vragen die ook in de fax werden gesteld, werden braaf beantwoord en de werkgever had genoeg informatie om de ex werknemer aan te pakken.

In een andere zaak bestond de indruk dat een verklaring die door de wederpartij in procedure was gebracht onjuist was. Aan het begin van het getuigenverhoor vroeg ik dan ook of de rechter de getuige wilde wijzen op de consequenties van het afleggen van een valse verklaring (meineed). ‘De wet noemt zelfs gevangenisstraf als sanctie en dat moet de getuige wel weten’ werd hieraan toegevoegd. Uiteraard was de advocaat van de wederpartij hier niet blij mee. Hij vond dat de getuige onder druk werd gezet. Dit kan zo zijn! Het droeg er in ieder geval wel toe bij dat de getuige aanzienlijk minder stellig was geworden en spontaan leed aan geheugenverlies.

Tenslotte was in een andere kwestie de ICT werkgever ‘not amused’ toen de accountmanager binnendienst op de laatste werkdag zijn laptop en mobiele telefoon volledig ‘geschoond’ inleverde. Niet alleen waren daardoor relevante klantgegevens (en dus bedrijfsgegevens) teloor gegaan. De indruk bestond ook dat deze ex-werknemer die gegevens had gekopieerd op zijn externe harddisk. Die harddisk was weliswaar eigendom van de werknemer maar de gegevens erop niet. De werkgever schortte vervolgens de uitbetaling van het vakantiegeld op totdat hij de data terugkreeg. Dit leidde tot een kort geding. In dat kort geding eiste werknemer zijn achterstallig salaris en ik vorderde namens werkgever afgifte van de externe hard disk met de daarop behorende bedrijfsgegevens.

De werknemer gaf ter zitting aan dat het zijn harddisk was. Daarmee stond vast dat er een harddisk in het spel was waarop gegevens konden staan. De rechter vroeg direct door of de gegevens van de laptop op die harddisk stonden. Daarop toonde de werknemer triomfantelijk een CD schijfje. Die kon hij direct van de rechter afgeven aan de rechtmatige eigenaar. De harddisk mocht hij houden. Die was immers alleen maar bedoeld om de wederpartij uit de tent te lokken. Als de werknemer had volstaan met een simpele ontkenning dat hij nog iets had van de werkgever, dan had de werkgever bot gevangen. Nu had hij wel de data. 
Wie niet sterk staat, moet je slim zijn!